Ngày 15.9.2022: Gắn liền với Chúa Giê-su

 

Tin Mừng theo thánh Luca: Ga 19, 25-27

Khi ấy, đứng gần thập giá Chúa Giêsu có Mẹ Người, cùng với chị Mẹ Người là Maria vợ ông Clopas, và Maria Mađalêna. Khi thấy Mẹ và bên cạnh có môn đệ Người yêu, Chúa Giêsu thưa cùng Mẹ rằng: “Thưa Bà, này là Con Bà”. Rồi Người lại nói với môn đệ: “Này là Mẹ con”. Và từ giờ ấy, môn đệ đã lãnh nhận Bà về nhà mình.

GẮN LIỀN VỚI CHÚA GIÊSU

Sau cuộc sa ngã của nguyên tổ loài người, cửa thiên đàng đóng lại, con người tự tách mình ra khỏi vòng tay yêu thương của Thiên Chúa. Người đàn bà đầu tiên của nhân loại bị nguyền rủa một cách đáng thương. Thiên Chúa đã chọn Đức Maria để cộng tác vào công trình cứu độ của Người. Mẹ Maria chính là Evà mới làm bừng nở đóa hoa sự sống nơi địa đàng. Cuộc đời Mẹ gắn liền với cuộc đời Chúa Giêsu trong mọi biến cố vui buồn.

Chúa mời gọi ta ý thức thân phận con người mong manh yếu đuối để biết tin tưởng phó thác vào ơn Chúa. Khiêm tốn đón nhận những đau khổ để cộng tác vào công cuộc cứu độ của Thiên Chúa.