Ngày 14.9.2022: Đừng sợ hãi Thập Giá

 

Tin Mừng theo thánh Gioan: Ga 3, 13-17

Khi ấy, Chúa Giêsu phán cùng Nicôđêmô rằng: “Không ai lên trời được, ngoài người đã từ trời xuống, tức là Con Người vốn ở trên trời. Cũng như Môsê treo con rắn nơi hoang địa thế nào, thì Con Người cũng phải bị treo lên như vậy, để những ai tin vào Người, thì không bị tiêu diệt muôn đời.

“Quả thật, Thiên Chúa đã yêu thế gian đến nỗi đã ban Con Một Người, để tất cả những ai tin vào Con của Người, thì không phải hư mất, nhưng được sống đời đời, vì Thiên Chúa không sai Con của Người giáng trần để luận phạt thế gian, nhưng để thế gian nhờ Con của Người mà được cứu độ”.

ĐỪNG SỢ HÃI THẬP GIÁ

Cuộc sống con người có nhiều thập giá. Có thập giá của bản thân, gia đình, có thập giá của cộng đồng nhân loại. Có thập giá của thất bại, phản bội, chia ly và chết chóc. Thập giá nào cũng man mác nỗi buồn, nặng nề và nhức nhối. Vì thế con người luôn tìm cách trốn chạy thập giá.

Thập giá của Chúa Giêsu chính là nẻo đường đầy ánh sáng vinh quang. Qua cuộc hiến tế của Chúa Giêsu, thập giá trở thành biểu tượng của tình yêu thương, là lẽ khôn ngoan nhiệm mầu của Thiên Chúa, là chiếc cầu nối liền sự chết với sự sống. Đừng sợ hãi tránh né thập giá của cuộc đời mình, hãy đón nhận như món quà của tình yêu Thiên Chúa đưa dẫn ta đến nguồn sống đích thực.