Ngày 10.9.2022: Hãy lan tỏa những giá trị yêu thương

 

Tin Mừng theo thánh Luca: Lc 6, 43-49

Khi ấy, Chúa Giêsu phán cùng các môn đệ rằng: “Không có cây nào tốt mà sinh trái xấu, và cũng không có cây nào xấu mà sinh trái tốt. Thật vậy, cứ xem trái thì biết cây. Người ta không hái trái vả nơi bụi gai, và người ta cũng không hái trái nho nơi cây dâu đất. Người tốt phát ra điều tốt từ kho tàng tốt của lòng mình, và kẻ xấu phát ra điều xấu từ kho tàng xấu của nó, vì lòng đầy thì miệng mới nói ra. Tại sao các con gọi Thầy: “Lạy Chúa, lạy Chúa”, mà các con không thi hành điều Thầy dạy bảo? Ai đến cùng Thầy, thì nghe lời Thầy và đem ra thực hành. Thầy sẽ chỉ cho các con biết người ấy giống ai. Người ấy giống như người xây nhà: ông ta đào sâu và đặt nền móng trên đá. Khi có trận lụt, dù nước ùa vào nhà, cũng không làm cho nó lay chuyển, vì nhà đó được đặt nền trên đá. Trái lại, kẻ nghe mà không đem ra thực hành, thì giống như người xây nhà ngay trên mặt đất mà không có nền móng. Khi sóng nước ùa vào nhà, nó liền sụp đổ, và nhà đó bị hư hại nặng nề”.

HÃY LAN TỎA NHỮNG GIÁ TRỊ YÊU THƯƠNG

Cuộc sống là sự đan xen giữa hai thực tại tốt và xấu. Thiên Chúa chỉ tạo dựng những điều tốt đẹp. Những gì đi ngược với ý muốn của Thiên Chúa đều là xấu xa.

Hãy xây dựng đời mình vững bền trên lời dạy khôn ngoan của Thiên Chúa. Nền có chắc thì nhà mới vững. Mỗi người tín hữu hãy trở nên những cây sinh hoa trái thiêng liêng thánh thiện. Hãy lan tỏa những giá trị yêu thương qua đời sống phục vụ; cùng nhau xây dựng cuộc sống giàu tình nhân ái và công bằng. Thiên Chúa cho chúng ta có tự do để chọn lựa và quyết định cuộc sống tương lai vận mệnh của chính mình.