Ngày 08.9.2022: Trân trọng từng phút giây cuộc sống

 

Tin Mừng theo thánh Mát-thêu: Mt 1, 18-23

Chúa Kitô giáng sinh trong hoàn cảnh sau đây: Mẹ Người là Maria đính hôn với Giuse, trước khi về chung sống với nhau, đã thụ thai bởi phép Chúa Thánh Thần. Giuse, chồng Bà, là người công chính, không muốn tố giác Bà, nên mới định tâm lìa bỏ Bà cách kín đáo. Nhưng đang khi định tâm như vậy, thì thiên thần hiện đến cùng ông trong giấc mơ và bảo: “Hỡi Giuse con vua Ðavít, đừng ngại nhận Maria về nhà làm bạn mình, vì Maria mang thai là bởi phép Chúa Thánh Thần; Bà sẽ sinh hạ một Con trai mà ông đặt tên là Giêsu, vì chính Người sẽ cứu dân Mình khỏi tội”. Tất cả sự kiện này đã được thực hiện để làm trọn lời Chúa dùng miệng tiên tri phán xưa rằng:

“Này đây một trinh nữ sẽ thụ thai, sinh hạ một con trai, người ta sẽ gọi tên con trẻ là Emmanuel, nghĩa là Thiên Chúa-ở-cùng-chúng-ta”.

TRÂN TRỌNG TỪNG PHÚT GIÂY CUỘC SỐNG

Lễ sinh nhật của Đức Trinh nữ Maria mang đến cho nhân loại niềm tin và hy vọng. Sau khi nguyên tổ loài người phạm tội, Thiên Chúa đã chọn Đức Maria để cộng tác vào công cuộc cứu độ nhân loại. Từ lòng Mẹ phát sinh mặt trời công chính là Đức Giêsu Kitô, Đấng sẽ xóa bỏ án phạt mà ban sự sống đời đời cho chúng ta.

Sự hiện diện của chúng ta trên cõi đời này là bằng chứng tình thương của Thiên Chúa. Hãy trân trọng từng phút giây và sống cho thật ý nghĩa, để sự hiện diện của chúng ta mang đến niềm vui cho mọi người xung quanh.