Ngày 06.9.2022: “Nối mạng” với Chúa

 

Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Luca.

Trong những ngày ấy, Chúa Giêsu lên núi cầu nguyện, và suốt đêm, Người cầu nguyện cùng Thiên Chúa. Sáng ngày, Người gọi các môn đệ và chọn mười hai vị mà Người gọi là Tông đồ: Ðó là Simon, mà Người đặt tên là Phêrô, và em ông là Anrê, Giacôbê và Gioan, Philipphê và Bartôlômêô, Matthêu và Tôma, Giacôbê con ông Alphê và Simon cũng gọi là Nhiệt Thành, Giuđa con ông Giacôbê và Giuđa Iscariốt là kẻ phản bội.

Người đi xuống với các ông, và dừng lại trên một khoảng đất bằng phẳng, có nhóm đông môn đệ cùng đoàn lũ dân chúng đông đảo từ khắp xứ Giuđêa, Giêrusalem và miền duyên hải Tyrô và Siđôn đến nghe Người giảng và để được chữa lành mọi bệnh tật. Cả những người bị quỷ ô uế hành hạ cũng được chữa khỏi, và tất cả đám đông tìm cách chạm tới Người, vì tự nơi Người phát xuất một sức mạnh chữa lành mọi người.

“NỐI MẠNG” VỚI CHÚA

Trong mọi thời khắc, mọi biến cố lớn nhỏ, Chúa Giêsu đều cầu nguyện để có sự gắn kết với Chúa Cha. Người chọn 12 tông đồ để cộng tác vào công cuộc cứu chuộc nhân loại. Song song với việc cầu nguyện, Người rong ruổi khắp nơi giảng dạy và chữa lành mọi chứng bệnh trong dân.

Cầu nguyện là “nối mạng” với Chúa. Mỗi người đều được mời gọi trở thành tông đồ của Chúa trong việc chu toàn bổn phận cầu nguyện và sống bác ái yêu thương. “Chu toàn bổn phận là giấy vào Nước Trời” (ĐHY. Fx. Nguyễn Văn Thuận).