Ngày 05.9.2022: Hãy có trái tim nhân ái

 

Tin Mừng theo thánh Luca: Lc 6, 6-11

Vào một ngày Sabbat, Chúa Giêsu vào hội đường và giảng dạy. Khi ấy ở đó có một người tay hữu bị khô bại. Những luật sĩ và biệt phái quan sát xem Người có chữa lành người ấy trong ngày Sabbat không, để có cớ tố cáo Người. Nhưng Người biết tư tưởng các ông, liền bảo người có tay khô bại rằng: “Ngươi hãy chỗi dậy mà đứng ra giữa đây”. Người đó đứng thẳng dậy. Ðoạn Chúa Giêsu bảo các ông ấy rằng: “Tôi hỏi các ông, ngày Sabbat được phép làm sự lành hay sự dữ, cứu sống hay là giết chết?” Rồi đưa mắt nhìn mọi người, Chúa bảo người đó rằng: “Ngươi hãy giơ tay ra”. Người ấy giơ ra, và tay người ấy được lành.

Bấy giờ các ông đầy lòng tức giận, và bàn định với nhau xem có thể làm gì được Chúa Giêsu.

 

HÃY CÓ TRÁI TIM NHÂN ÁI

Khi chữa lành người bại tay trong ngày Sabát, Chúa Giêsu cho thấy không có luật nào lớn hơn luật yêu thương. Chúa Giêsu có năng lực thần thiêng có khả năng chữa lành mọi thương tật thể xác và tâm hồn con người. Người chạm đến ai thì người đó được lành sạch.

Tình thương chính là sức mạnh, là chất “kháng thể” chữa lành mọi chứng bệnh. Đừng để đôi tay mình bị khô bại vì thói ghen ghét ích kỷ, thói vô cảm như những người biệt phái. Mỗi người hãy có trái tim nhân ái và đôi tay dịu dàng để xoa dịu nỗi đau của con người.