Ngày 03.9.2022: Thiên Chúa cứu độ vì yêu thương

 

Tin Mừng theo thánh Luca: Lc 6, 1-5

Trong một ngày Sabbat, khi Chúa Giêsu đi qua đồng lúa, thì các môn đệ bứt bông lúa miến, vò xát trong tay, rồi ăn. Có mấy người biệt phái nói với các ông rằng: “Tại sao các ông làm điều không được phép làm trong ngày Sabbat?” Chúa Giêsu trả lời họ rằng: “Các ông chưa đọc điều Ðavit đã làm khi ông và các người tuỳ tùng bị đói sao? Ngài đã vào đền thờ Thiên Chúa, lấy bánh dâng hiến mà ăn và cho các người bạn tuỳ tùng ăn, bánh đó họ không được phép ăn, nhưng chỉ dành cho các trưởng tế mà thôi”. Và Người bảo họ rằng: “Con Người làm chủ cả ngày Sabbat”.

THIÊN CHÚA CỨU ĐỘ VÌ YÊU THƯƠNG

Chúa Giêsu uốn nắn lại những sai lầm trong việc giữ đạo. Chúa đến thiết lập giao ước mới để kiện toàn giao ước cũ, để lề luật trở thành phương tiện đưa dẫn con người đi về với Thiên Chúa. Tinh hoa cốt lõi của luật Chúa là thái độ tôn trọng và yêu thương. Luật giải thoát con người khỏi cơn đói khát, khỏi những tình huống nguy kịch nhất.

Hãy có cái nhìn cảm thông tha thứ, đón nhận mọi người với tất cả những giới hạn và yếu đuối. Thiên Chúa cứu độ vì yêu thương chứ không phải vì ta là người hoàn hảo. Yêu thương sẽ giúp ta vượt qua thói nhỏ nhen ích kỷ. Yêu thương là chu toàn lề luật.