Ngày 02.9.2022: Loại bỏ kiểu sống đạo hình thức

 

Tin Mừng theo thánh Luca: Lc 5, 33-39

Khi ấy, những người biệt phái và luật sĩ nói với Chúa Giêsu rằng: “Tại sao môn đồ của Gioan năng ăn chay và cầu nguyện, cả môn đồ của những người biệt phái cũng vậy, còn môn đệ của Thầy lại cứ ăn uống?” Người đáp lại rằng: “Các ông có thể bắt các bạn hữu đến dự tiệc cưới, ăn chay, đang khi tân lang còn ở với họ chăng? Nhưng sẽ đến những ngày mà tân lang phải đem đi khỏi họ, bấy giờ họ sẽ ăn chay trong những ngày ấy”.

Người còn nói với họ thí dụ này rằng: “Không ai xé miếng vải áo mới mà vá vào áo cũ; chẳng vậy, áo mới đã bị xé, mà mảnh vải áo mới lại không ăn hợp với áo cũ. Cũng chẳng ai đổ rượu mới vào bầu da cũ; chẳng vậy, rượu mới sẽ làm vỡ bầu da, rượu chảy ra và bầu da hư mất. Nhưng rượu mới phải đổ vào bầu da mới, thì giữ được cả hai. Và không ai đang uống rượu cũ mà lại thèm rượu mới, vì người ta nói: ‘Rượu cũ thì ngon hơn’ “.

LOẠI BỎ KIỂU SỐNG ĐẠO HÌNH THỨC

Chúa Giêsu chính là Tân Lang mang đến cho nhân loại niềm vui linh thánh. Ngài cho thấy việc giữ luật phải vươn lên tầm cao mới của tình yêu làm cho con người sống trưởng thành và tự do.

Cuộc sống xã hội thay đổi, người Kitô hữu cần thái độ sống đạo có chiều sâu và phải bén rễ vào Đức Kitô, nếu không chúng ta sẽ bị đánh bật bởi những trào lưu sống “hời hợt, vá víu” mà đánh mất căn tính của mình. Hãy loại bỏ kiểu sống đạo hình thức giả dối, khiêm tốn vâng nghe sự hướng dẫn của Chúa Thánh Thần mà có thái độ sống linh hoạt phù hợp với chân lý đức tin và đạo hiếu con người.