Ngày 27.8.2022: Chia sẻ những nén bạc Chúa trao

 

Tin Mừng theo thánh Mát-thêu: Mt 25, 14-30

Khi ấy, Chúa Giêsu phán cùng các môn đệ dụ ngôn này rằng: “Có một người kia sắp đi xa, liền gọi các đầy tớ đến mà giao phó tài sản của ông. Ông trao cho người này năm nén bạc, người kia hai nén, người khác nữa một nén, tùy theo khả năng mỗi người, đoạn ông ra đi. Người lãnh năm nén bạc, ra đi và dùng tiền ấy buôn bán làm lợi được năm nén khác. Cũng vậy, người lãnh hai nén cũng làm lợi ra hai nén khác. Còn người lãnh một nén, thì đi đào lỗ chôn giấu tiền của chủ mình.

CHIA SẺ NHỮNG NÉN BẠC CHÚA TRAO

Thiên Chúa chính là ông chủ hào phóng, Người cho ta nhiều hơn những điều ta cầu xin. Người cho một cách quảng đại, không xẻn so tính toán. Chúa dạy ta cũng hãy cho đi như vậy. Bởi lẽ“Cho thì có phúc hơn là nhận” (Cv 20,35).

Giá trị cuộc sống được đo bằng những gì chúng ta cho đi hơn là những gì đã nhận lãnh. Hãy chia sẻ cho nhau những nén bạc Chúa trao, đó là sức khỏe, thời gian, tài năng và muôn vàn ân huệ khác. Mẹ Têrêsa Calcutta bảo “Cho đi là chia sẻ những cái mình quý trọng chứ không phải để làm nhẹ bớt những cái dư thừa. Mọi cử chỉ yêu thương được thực hiện với lòng chân thành đều đưa các tâm hồn đến gần Thiên Chúa”.