Ngày 25.8.2022: “Sống mỗi phút cho tốt, đời sẽ thánh”

 

Tin Mừng theo thánh Mát-thêu: Mt 24, 42-51

Khi ấy, Chúa Giêsu phán cùng các môn đệ rằng: “Các con hãy tỉnh thức, vì không biết giờ nào Chúa các con sẽ đến. Nhưng các con phải biết điều này, là nếu chủ nhà biết giờ nào kẻ trộm đến, hẳn ông ta sẽ canh phòng, không để cho đào ngạch khoét vách nhà mình. Vậy các con cũng phải sẵn sàng, vì lúc các con không ngờ, Con Người sẽ đến.

“Vậy các con nghĩ ai là đầy tớ trung tín và khôn ngoan mà chủ đã đặt lên coi sóc gia nhân, để cứ giờ mà phân phát lương thực cho họ? Phúc cho đầy tớ ấy, khi chủ nó đến thấy nó đang làm như vậy. Thầy bảo thật các con, chủ sẽ đặt người ấy lên coi sóc tất cả gia sản ông. Nhưng nếu đầy tớ ấy xấu, nghĩ trong lòng rằng: “Chủ tôi về muộn”, rồi nó đánh đập các bạn đầy tớ, lại còn chè chén với lũ say sưa: chủ đầy tớ ấy trở về vào ngày nó không ngờ, vào giờ nó không biết, ông sẽ xé xác nó ra, và cho nó chung số phận với những kẻ giả hình: ở đó sẽ phải khóc lóc nghiến răng”.

“SỐNG MỖI PHÚT CHO TỐT, ĐỜI SẼ THÁNH”

Giờ của Chúa sẽ đến bất ngờ. Đó là giờ vàng, giờ ân phúc đối với những ai tỉnh thức sẵn sàng. Đó cũng là giờ tai họa đối với kẻ vô tâm mê muội. Có vẻ như Thiên Chúa thích thách đố con người khi không hẹn ngày giờ. Bởi lẽ Chúa luôn tôn trọng tự do của con người.

Cuộc sống con người có giới hạn về thời gian. Lần lượt ai cũng phải tiến đến đích điểm. Để có một cái kết có hậu, chúng ta phải chuẩn bị ngay từ giây phút hiện tại. Cuộc đời là hàng vạn chấm nối tiếp nhau. “Chấm này nối tiếp chấm kia, ngàn vạn chấm trở thành một đường dài. Phút này nối tiếp phút kia, muôn triệu phút thành một đời sống. Chấm mỗi chấm cho đúng, đường sẽ đẹp. Sống mỗi phút cho tốt, đời sẽ thánh” (ĐHY PX. Nguyễn Văn Thuận).