Ngày 20.8.2022: Hãy nội tâm hóa luật Chúa

 

Tin Mừng theo thánh Mát-thêu: Mt 23, 1-12

Khi ấy, Chúa Giêsu phán cùng dân chúng và các môn đệ rằng: “Các Luật sĩ và các người biệt phái ngồi trên toà Môsê: vậy những gì họ nói với các ngươi, các ngươi hãy làm và tuân giữ, nhưng đừng noi theo hành vi của họ: vì họ nói mà không làm. Họ buộc những bó nặng và chất lên vai người ta: còn chính họ lại không muốn giơ ngón tay lay thử. Mọi công việc họ làm đều có ý cho người ta thấy: vì thế họ nới rộng thẻ kinh, may dài tua áo. Họ muốn được chỗ nhất trong đám tiệc và ghế đầu trong hội đường, ưa được bái chào nơi đường phố và được người ta xưng hô là “Thầy”.

Phần các ngươi, các ngươi đừng muốn được người ta gọi là “Thầy”, vì các ngươi chỉ có một Thầy, còn tất cả các ngươi đều là anh em với nhau. Và các ngươi cũng đừng gọi ai dưới đất là “cha”, vì các ngươi chỉ có một Cha, Người ngự trên trời. Các ngươi cũng đừng bắt người ta gọi là “người chỉ đạo”: vì các ngươi có một người chỉ đạo, đó là Ðức Kitô. Trong các ngươi ai quyền thế hơn sẽ là người phục vụ các ngươi. Hễ ai tự nhắc mình lên, sẽ bị hạ xuống, và ai tự hạ mình xuống, sẽ được nâng lên”.

HÃY NỘI TÂM HÓA LUẬT CHÚA

Trung thực là một đức tính quan trọng trong việc hình thành nhân cách con người. Trung thực được thể hiện qua sự ngay thẳng trong suy nghĩ, lời nói và hành động. Chúa Giêsu lên án thái độ giả hình của các Luật sĩ và biệt phái. Họ nói mà không làm. Họ thích khoe khoang công trạng của mình nhưng tâm địa xấu xa giả dối.

Con người được công chính hóa nhờ đức tin và lòng mến chứ không chỉ vì giữ luật. Hãy nội tâm hóa luật Chúa bằng thái độ tôn trọng và yêu thương. Cuộc sống hôm nay sẽ tốt đẹp hơn nhờ những chứng nhân tình thương hơn là những ‘thánh nói’. Người mù cũng có thể nhận biết hoa hồng qua làn hương mà không cần nhìn ngắm.