Ngày 19.8.2022: Yêu như Chúa yêu

 

Tin Mừng theo thánh Mát-thêu: Mt 22, 34-40

Khi ấy, những người biệt phái nghe tiếng Chúa Giêsu đã làm cho những người Sađốc câm miệng, thì họp nhau lại. Ðoạn một người thông luật trong nhóm họ hỏi thử Người rằng: “Thưa Thầy, trong lề luật, giới răn nào trọng nhất?” Chúa Giêsu phán cùng người ấy rằng: “Ngươi hãy yêu mến Chúa là Thiên Chúa ngươi hết lòng, hết linh hồn và hết trí khôn ngươi. Ðó là giới răn thứ nhất và trọng nhất. Nhưng giới răn thứ hai cũng giống giới răn ấy, là: Ngươi hãy yêu thương kẻ khác như chính mình ngươi. Toàn thể lề luật và sách các tiên tri đều tóm lại trong hai giới răn đó”.

YÊU NHƯ CHÚA YÊU

Những người biệt phái giữ luật một cách tỉ mỉ nhưng thiếu lòng yêu mến. Chúa Giêsu khẳng định cốt lõi của luật đó là yêu thương. Kính mến Thiên Chúa được thể hiện qua việc yêu thương con người. Yêu thương con người là thước đo lòng kính mến Chúa. Phải tôn thờ Thiên Chúa vì Người là Đấng quyền năng sáng tạo muôn vật muôn loài. Phải yêu thương con người như chính mình vì họ được tạo nên giống hình ảnh Chúa.

Thánh Tôma Aquinô bảo rằng: yêu là ước muốn điều tốt lành cho người khác và đem hết tâm lực làm cho ước muốn đó thành hiện thực. Hãy yêu như Chúa Giêsu đã yêu, đã trao hiến đến giọt máu cuối cùng.