Ngày 12.8.2022: Ơn gọi hôn nhân

 

Tin Mừng theo thánh Mát-thêu: Mt 19, 3-12

Khi ấy, có những người biệt phái đến cùng Chúa Giêsu và hỏi thử Người rằng: “Có được phép rẫy vợ vì bất cứ lẽ gì không?” Người đáp: “Nào các ông đã chẳng đọc thấy rằng: Từ thuở ban đầu, Tạo Hoá đã dựng loài người có nam có nữ, và Người đã phán: Bởi thế nên người nam sẽ bỏ cha mẹ mà kết hợp với vợ mình, và cả hai sẽ nên một thân xác? Cho nên họ không còn là hai, nhưng là một thân xác. Vậy điều gì Thiên Chúa đã kết hợp, thì loài người không được phân ly”. Họ hỏi lại: “Vậy tại sao Môsê đã truyền cấp tờ ly hôn mà cho rẫy vợ?” Người đáp: “Vì lòng chai đá của các ông mà Môsê đã cho phép các ông rẫy vợ; nhưng từ ban đầu thì không có như vậy. Tôi bảo các ông rằng: Ai rẫy vợ, trừ nố gian dâm, và đi cưới vợ khác, thì phạm tội ngoại tình. Và ai cưới người đã bị rẫy, cũng phạm tội ngoại tình”.

Các môn đệ thưa Người rằng: “Nếu sự thể việc vợ chồng là như thế, thì tốt hơn đừng cưới vợ”. Người đáp: “Không phải mọi người hiểu được điều ấy, nhưng chỉ những ai được ban cho hiểu mà thôi. Vì có những hoạn nhân từ lòng mẹ sinh ra, có những hoạn nhân do người ta làm nên, và có những người vì Nước Trời, tự trở thành hoạn nhân. Ai có thể hiểu được thì hiểu”.

ƠN GỌI HÔN NHÂN

Thuở ban đầu, Thiên Chúa sáng tạo mọi sự đều tốt đẹp. Âm dương kết hợp mà sinh ra vạn vật, tứ thời bát tiết vận hành luân chuyển. Hôn nhân là sự kết hợp hài hòa giữa người nam và người nữ tạo nên sức mạnh phi thường “Thuận vợ thuận chồng, tát bể Đông cũng cạn”. Ơn gọi hôn nhân được Thiên Chúa ghi dấu và chúc phúc như tình yêu của Đức Kitô dành cho Hội Thánh.

Ly dị là phá vỡ trận tự hài hòa, là đi ngược với ý muốn của Thiên Chúa. Ước gì người sống đời hôn nhân gia đình biết ý thức xây dựng hạnh phúc trên nền tảng tình yêu Thiên Chúa, để giữ trọn hai tiếng ‘thủy chung’.