Ngày 07.8.2022: Sống trọn giây phút hiện tại

 

Tin Mừng theo thánh Luca: Lc 12, 35-40.

Khi ấy, Chúa Giêsu phán cùng các môn đệ rằng: “Các con hãy thắt lưng, hãy cầm đèn cháy sáng trong tay, và hãy làm như người đợi chủ đi ăn cưới về, để khi chủ về gõ cửa, thì mở ngay cho chủ. Phúc cho những đầy tớ nào khi chủ về còn thấy tỉnh thức: Thầy bảo thật các con, chủ sẽ thắt lưng, đặt chúng vào bàn ăn, và đi lại hầu hạ chúng. Nếu canh hai hoặc canh ba, chủ trở về mà gặp thấy như vậy, thì phúc cho các đầy tớ ấy. Các con hãy hiểu biết điều này là nếu chủ nhà biết giờ nào kẻ trộm đến, ắt sẽ tỉnh thức, không để nó đào ngạch nhà mình. Cho nên các con hãy sẵn sàng: vì giờ nào các con không ngờ, thì Con Người sẽ đến”.

Ngày 07.8.2022: Sống trọn giây phút hiện tại

SỐNG TRỌN GIÂY PHÚT HIỆN TẠI

Cuộc sống giống như đại sân khấu, ở đó mỗi người có một vai diễn, người làm cha, làm mẹ, làm kỹ sư, bác sĩ, làm ông chủ hay kẻ nô lệ… tất cả đều phải làm tròn bổn phận của mình. Khi vở diễn kết thúc, bức màn sân khấu khép lại, chúng ta mới trở về với Đấng là nguồn cội sự sống. Để ngày hội ngộ ấy thật ý nghĩa, chúng ta phải sống trọn giây phút hiện tại, phải chuẩn bị tâm hồn bằng thái độ tỉnh thức sẵn sàng, không bị sa vào đam mê tội lỗi và những thú vui trần gian.

Giờ của Chúa sẽ đến bất ngờ, hãy là những đầy tớ khôn ngoan biết phân định ý Chúa, biết trung tín đợi chờ để được tham dự cuộc đoàn viên với Chúa trên Nước Trời.