Ngày 06.8.2022: Tâm hồn thanh sạch và tĩnh lặng

 

Tin Mừng theo thánh Luca: Lc 9, 28b-36

Khi ấy, Chúa Giêsu đưa Phêrô, Giacôbê và Gioan lên núi cầu nguyện. Và đang khi cầu nguyện, diện mạo Người biến đổi khác thường và áo Người trở nên trắng tinh sáng láng. Bỗng có hai vị đàm đạo với Người, đó là Môsê và Êlia, hiện đến uy nghi, và nói về sự chết của Người sẽ thực hiện tại Giêrusalem. Phêrô và hai bạn ông đang ngủ mê, chợt tỉnh dậy, thấy vinh quang của Chúa và hai vị đang đứng với Người.

Lúc hai vị từ biệt Chúa, Phêrô thưa cùng Chúa Giêsu rằng: “Lạy Thầy, chúng con được ở đây thì tốt lắm; chúng con xin làm ba lều, một cho Thầy, một cho Môsê, và một cho Êlia”. Khi nói thế, Phêrô không rõ mình nói gì. Lúc ông còn đang nói, thì một đám mây bao phủ các Ngài và thấy các ngài biến vào trong đám mây, các môn đệ đều kinh hoàng. Bấy giờ từ đám mây có tiếng phán rằng: “Ðây là Con Ta yêu dấu, các ngươi hãy nghe lời Người”. Và khi tiếng đang phán ra, thì chỉ thấy còn mình Chúa Giêsu. Suốt thời gian đó, các môn đệ giữ kín không nói với ai những điều mình đã chứng kiến.

TÂM HỒN THANH SẠCH VÀ TĨNH LẶNG

Biến cố Chúa biến hình hé mở cho các môn đệ thấy trước vinh quang của Thiên Chúa. Trong đó hình ảnh ông Môsê đại diện cho giao ước cũ, còn Êlia tượng trưng cho người tái lập mọi sự.

Chúa dẫn riêng ba môn đệ thân tín ra một chỗ, tách ra khỏi cảnh ồn ào của thế gian để lắng nghe tiếng Chúa. Nếu cứ để lòng mình chìm trong những sự thế gian, tham vọng, quyền lực, tiền bạc… chúng ta không thể nghe được điều Chúa muốn nói. Chỉ những ai có tâm hồn thanh sạch, tĩnh lặng như mặt hồ nước mới nghe được tiếng Chúa. Ông Phêrô muốn dựng lều để tận hưởng vinh quang. Chúa mời ông xuống núi để thi hành sứ vụ. Cánh đồng truyền giáo đang vẫy gọi chúng ta chung tay bằng những việc làm cụ thể để mở mang Nước Chúa.