Ngày 01.8.2022: Lòng quảng đại của Thiên Chúa

Tin Mừng theo thánh Mát-thêu: Mt 14, 13-21

Khi ấy, Chúa Giêsu nghe tin Gioan Tẩy Giả đã chết, thì Người rời bỏ nơi đó xuống thuyền đi đến nơi hoang địa vắng vẻ. Dân chúng nghe biết, thì từ các thành phố đi bộ theo Người. Ra khỏi thuyền, Người thấy dân chúng đông đảo, thì thương xót họ và chữa những người bệnh tật trong họ.

Chiều tới, các môn đệ đến gần thưa Người rằng: “Ðây là nơi hoang địa, mà giờ đã chiều rồi: xin Thầy giải tán dân chúng, để họ vào các làng mạc mà mua thức ăn”.

Nhưng Chúa Giêsu nói với các ông rằng: “Họ chẳng cần phải đi, các con hãy cho họ ăn”. Các ông thưa lại rằng: “Ở đây chúng con chỉ có năm chiếc bánh và hai con cá”. Người bảo các ông rằng: “Hãy đem lại cho Thầy”.

Khi Người đã truyền cho dân chúng ngồi trên cỏ, Người cầm lấy năm chiếc bánh và hai con cá, ngước mắt lên trời, đọc lời chúc tụng, bẻ ra và trao cho các môn đệ, các ông này phân phát cho dân chúng. Mọi người đều ăn no. Và người ta thu lượm được mười hai thúng đầy những miếng bánh vụn. Số người ăn là năm ngàn người đàn ông, không kể đàn bà và con trẻ.

LÒNG QUẢNG ĐẠI CỦA THIÊN CHÚA

Nơi đồng vắng, Chúa Giêsu đãi dân chúng 5 ngàn người một bữa tiệc no nê chỉ với 5 chiếc bánh và 2 con cá mà vẫn còn dư 12 thúng đầy bánh vụn. Phép lạ này minh chứng về lòng thương xót của Thiên Chúa. Người chăm sóc con người không chỉ của ăn vật chất mà còn của ăn thiêng liêng. Con số 12 có thể hiểu là 12 chi tộc Israel hay 12 tháng trong một năm. Điều này nói lên lòng quảng đại của Thiên Chúa chăm nuôi hết mọi người, hết mọi ngày trong đời sống.

Khi đi theo Chúa, chúng ta đừng quá lo lắng về của ăn vật chất. Thiên Chúa là Cha nhân từ biết trước mọi nhu cầu của chúng ta và Người ban nhiều hơn những gì ta cầu xin. Mỗi chúng ta hãy trở nên tấm bánh bẻ ra phục vụ và chia sẻ cho nhau mọi niềm vui nỗi buồn, để chúng ta cùng hiệp nhất nên một trong Chúa.