Ngày 30.7.2022: Đứng về phía sự thật

 

Tin Mừng theo thánh Mát-thêu: Mt 14, 1-12

Khi ấy quận vương Hêrôđê nghe danh tiếng Chúa Giêsu, thì nói với những kẻ hầu cận rằng: “Người này là Gioan Tẩy Giả, ông từ cõi chết sống lại, nên mới làm được các phép lạ như vậy”. Tại vì Hêrôđia vợ của anh mình mà vua Hêrôđê đã bắt trói Gioan tống ngục, bởi Gioan đã nói với vua rằng: “Nhà vua không được lấy bà ấy làm vợ”. Vua muốn giết Gioan, nhưng lại sợ dân chúng, vì họ coi Gioan như một tiên tri. Nhân ngày sinh nhật của Hêrôđê, con gái Hêrôđia nhảy múa trước mặt mọi người, và đã làm cho Hêrôđê vui thích. Bởi đấy vua thề hứa sẽ ban cho nó bất cứ điều gì nó xin. Ðược mẹ nó dặn trước, nên nó nói: “Xin vua đặt đầu Gioan Tẩy Giả trên đĩa này cho con”. Vua lo buồn, nhưng vì đã trót thề rồi, và vì các người đang dự tiệc, nên đã truyền làm như vậy. Ông sai người đi chặt đầu Gioan trong ngục, và để đầu Gioan trên đĩa đem trao cho cô gái, và nó đem cho mẹ nó. Các môn đồ của Gioan đến lấy xác thầy và chôn cất, rồi đi báo tin cho Chúa Giêsu.

ĐỨNG VỀ PHÍA SỰ THẬT

Ông Gioan Tẩy Giả không ngại nói lên sự thật trước thế lực quan quyền và đã phải trả giá bằng mạng sống của mình vì lời nói thật ấy. Đối lại, quận vương Hêrôđê được nghe sự thật, đối diện với sự thật, nhưng không dám đón nhận sự thật; ông đã bị dục vọng che mờ đôi mắt. Đáng buồn hơn, hành vi giết Gioan còn cho thấy Hêrôđê chối bỏ sự thật, đứng về phía sai lầm, chỉ vì muốn giữ lấy lời hứa hư danh.

Hình ảnh Gioan Tẩy Giả là gương mẫu và lời mời gọi độc giả “đứng về phía sự thật” dù có phải đối mặt với bất kỳ thế lực nào. “Đứng về phía sự thật” cũng là “đứng về phía Đức Giêsu Kitô”, “đứng về phía Thiên Chúa”.