Ngày 29.6.2022: Chúng ta có còn nhìn nhận Đức Giê-su là Chúa?

 

Tin Mừng theo thánh Mát-thêu: Mt 16, 13-19

Khi ấy, Chúa Giêsu đến địa hạt thành Cêsarêa Philipphê, và hỏi các môn đệ rằng: “Người ta bảo Con Người là ai?” Các ông thưa: “Người thì bảo là Gioan Tẩy Giả, kẻ thì bảo là Êlia, kẻ khác lại bảo là Giêrêmia hay một tiên tri nào đó”. Chúa Giêsu nói với các ông: “Phần các con, các con bảo Thầy là ai?” Simon Phêrô thưa rằng: “Thầy là Ðức Kitô, Con Thiên Chúa hằng sống”.

Chúa Giêsu trả lời rằng: “Hỡi Simon con ông Giona, con có phúc, vì chẳng phải xác thịt hay máu huyết mạc khải cho con, nhưng là Cha Thầy, Ðấng ngự trên trời. Vậy Thầy bảo cho con biết: Con là Ðá, trên đá này Thầy sẽ xây Hội Thánh của Thầy, và cửa địa ngục sẽ không thắng được. Thầy sẽ trao cho con chìa khoá nước trời. Sự gì con cầm buộc dưới đất, trên trời cũng cầm buộc; và sự gì con cởi mở dưới đất, trên trời cũng cởi mở”.

CHÚNG TA CÓ CÒN NHÌN NHẬN ĐỨC GIÊSU LÀ CHÚA ?

“Phần các con, các con bảo Thầy là ai?” Chứng kiến Đức Giêsu làm nhiều phép lạ và giảng dạy đầy uy quyền, dân chúng bắt đầu bàn tán về căn tính của Người. Tuy nhiên, theo lời kể của các môn đệ, không có ai trong dân dám nghĩ Người là Đấng đến từ Thiên Chúa. Chỉ có Simôn Phêrô dám tuyên xưng Người là Đấng Kitô.

Câu hỏi của Đức Giêsu dành cho các môn đệ năm xưa cũng là câu hỏi dành cho mỗi Kitô hữu qua mọi thời. Đức Giêsu là ai đối với chúng ta? Giữa một cuộc sống đầy căng thẳng, bon chen, toan tính, dối lừa,… liệu chúng ta có còn nhìn nhận Đức Giêsu là Chúa của đời mình để sống chứng nhân cho Người, hay chúng ta đã gạt Người sang một bên để sống theo ý muốn của chúng ta?