Ngày 11.6.2022: Sự thật sẽ chiến thắng

 

Tin Mừng theo thánh Mát-thêu: Mt 5, 33-37

Khi ấy, Chúa Giêsu phán cùng các môn đệ rằng: “Các con lại còn nghe người xưa dạy rằng: “Ðừng bội thề, nhưng hãy giữ lời ngươi đã thề với Chúa”.

Phần Thầy, Thầy bảo các con: Ðừng thề chi cả, đừng lấy trời mà thề, vì là ngai của Thiên Chúa; đừng lấy đất mà thề, vì là bệ đặt chân của Người; đừng lấy Giêrusalem mà thề, vì là thành của Vua cao cả; cũng đừng chỉ đầu mà thề, vì con không thể làm cho một sợi tóc ra trắng hoặc ra đen được. Nhưng lời các con phải: có thì nói có, không thì nói không; nói thêm thắt là do sự dữ mà ra”.

SỰ THẬT SẼ CHIẾN THẮNG

“Có thì nói có, không thì nói không.” Đức Giêsu dạy các môn đệ không được thề thốt, nhưng phải sống ngay chính thật thà. Đức Giêsu là sự thật, Người luôn trung tín với lời nói của mình, nên các môn đệ của Người cũng phải bước đi trong ánh sáng sự thật.

Sự thật không phải lúc nào cũng dễ nói và dễ đón nhận. Ngày nay, không ít lần chúng ta chứng kiến sự lên ngôi của những giả dối, xu nịnh. Nhưng giả dối nào rồi cũng sẽ bị phơi bày, sự thật nào rồi cũng sẽ chiến thắng.

Lời của Đức Kitô thêm một lần cảnh tỉnh lối sống của chúng ta. Ước gì chúng ta đừng để mình rơi vào sự giả dối bởi những danh vọng và hào nhoáng bề ngoài của đời sống này.