Ngày 09.6.2022: Đối xử với nhau bằng đức ái

Tin Mừng theo thánh Mát-thêu: Mt 5, 20-26

Khi ấy, Chúa Giêsu phán cùng các môn đệ rằng: “Nếu các con không công chính hơn các luật sĩ và biệt phái, thì các con chẳng được vào Nước Trời đâu.

“Các con đã nghe người xưa dạy rằng: “Không được giết người. Ai giết người, sẽ bị luận phạt nơi toà án”. Còn Thầy, Thầy sẽ bảo các con: Bất cứ ai phẫn nộ với anh em mình, thì sẽ bị toà án luận phạt. Ai bảo anh em là “ngốc”, thì bị phạt trước công nghị. Ai rủa anh em là “khùng”, thì sẽ bị vạ lửa địa ngục. Nếu con đang dâng của lễ nơi bàn thờ mà sực nhớ người anh em đang có điều bất bình với con, thì con hãy để của lễ lại trước bàn thờ, đi làm hoà với người anh em con trước đã, rồi hãy trở lại dâng của lễ. Hãy liệu làm hoà với kẻ thù ngay lúc còn đi dọc đường với nó, kẻo kẻ thù sẽ đưa con ra trước mặt quan toà, quan toà lại trao con cho tên lính canh và con sẽ bị tống ngục. Ta bảo thật cho con biết: Con sẽ không thoát khỏi nơi ấy cho đến khi trả hết đồng xu cuối cùng!”

ĐỐI XỬ VỚI NHAU  BẰNG ĐỨC ÁI

“Bất cứ ai phẫn nộ với anh em mình, thì sẽ bị toà án luận phạt.” Sự nóng giận dường như ngày càng trở nên phổ biến trong cuộc sống chúng ta. Nóng giận là nguồn gốc của những cuộc xung đột, thù hận và chiến tranh. Trong cơn nóng giận, chúng ta thường mất kiểm soát và dễ hành động nông nổi theo cảm xúc của mình.

Đức Giêsu nhấn mạnh rằng, ai phẫn nộ hay nóng giận với anh em thì sẽ bị luận phạt. Quả vậy, luật yêu thương của Đức Giêsu mời gọi con người dùng đức ái mà đối xử với nhau, chứ không phải giải quyết mâu thuẫn bằng hận thù.

Trong một xã hội ngột ngạt ngày nay, xin cho mỗi người chúng ta luôn giữ được sự bình tĩnh, lòng bác ái và vị tha trong cách đối xử với tha nhân.