Ngày 07.6.2022: Ánh sáng của người môn đệ

 

Tin Mừng theo thánh Mát-thêu: Mt 5, 13-16

Khi ấy, Chúa Giêsu phán cùng các môn đệ rằng: “Các con là muối đất. Nếu muối đã lạt, người ta biết lấy gì mà ướp cho mặn lại? Muối đó không còn xử dụng vào việc chi nữa, chỉ còn ném ra ngoài cho người ta chà đạp lên nó.

Các con là sự sáng thế gian. Một thành phố xây dựng trên núi, không thể che giấu được. Và người ta cũng không thắp đèn rồi để dưới đáy thùng, nhưng đặt nó trên giá đèn, hầu soi sáng cho mọi người trong nhà. Sự sáng của các con cũng phải chiếu giãi ra trước mặt thiên hạ, để họ xem thấy những việc lành của các con mà ngợi khen Cha các con trên trời”.

ÁNH SÁNG CỦA NGƯỜI MÔN ĐỆ

“Các con là sự sáng thế gian.” Ánh sáng là thứ quan trọng nhất trong cuộc đời. Không có ánh sáng chúng ta không thể nhìn thấy bất cứ thứ gì, dầu đôi mắt có tinh tường đến đâu chăng nữa.

Đức Giêsu khẳng định các môn đệ chính là ánh sáng cho trần gian. Ánh sáng ấy cần chiếu giãi trước mắt thiên hạ qua những việc lành, qua một cuộc đời làm chứng cho Tin Mừng. Chính thứ ánh sáng đó sẽ mở mắt cho muôn dân nhận biết Cha trên trời.

Tuy nhiên, ánh sáng của người môn đệ Chúa Kitô phải bắt nguồn từ chính Người, vì chỉ có Người là ánh sáng đích thật. Nói cách khác, chúng ta không thể chiếu sáng nếu không kết hiệp mật thiết với Chúa. Đó là đòi hỏi đầu tiên của người tín hữu qua mọi thời.