Ngày 04.6.2022: Người môn đệ Đức Giê-su yêu mến

 

Tin Mừng theo thánh Gioan: Ga 21, 20-25

Khi ấy, Phêrô quay lại, thấy môn đệ Chúa Giêsu yêu mến theo sau, cũng là người nằm sát ngực Chúa trong bữa ăn tối và hỏi “Thưa Thầy, ai là người sẽ nộp Thầy?” Vậy khi thấy môn đệ đó, Phêrô hỏi Chúa Giêsu rằng: “Còn người này thì sao?” Chúa Giêsu đáp: “Nếu Thầy muốn nó cứ ở lại mãi cho tới khi Thầy đến thì việc gì đến con? Phần con, cứ theo Thầy”. Vì thế, có tiếng đồn trong anh em là môn đệ này sẽ không chết. Nhưng Chúa Giêsu không nói với Phêrô: “Nó sẽ không chết”, mà Người chỉ nói: “Nếu Thầy muốn nó cứ ở lại mãi cho tới khi Thầy đến thì việc gì đến con”.

Chính môn đệ này làm chứng về những việc đó và đã viết ra, và chúng tôi biết lời chứng của người ấy xác thật. Còn nhiều việc khác Chúa Giêsu đã làm, nếu chép lại từng việc một thì tôi thiết tưởng cả thế giới cũng không thể chứa hết các sách viết ra.

NGƯỜI MÔN ĐỆ ĐỨC GIÊSU YÊU MẾN

“Chính môn đệ này làm chứng về những việc đó và đã viết ra.” Người môn đệ Đức Giêsu yêu mến là một nhân vật có thật trong cộng đoàn Gioan. Ông là người đã viết ra nội dung Tin Mừng thứ bốn. Sự hiện diện thực thụ của ông khẳng định uy thế của sách Tin Mừng.

Chính tình yêu của Đức Giêsu làm nên căn tính người môn đệ này. Danh xưng “môn đệ Đức Giê-su yêu mến” cũng diễn tả tình yêu Người dành cho mọi môn đệ và là khuôn mẫu cho người Kitô hữu về năm lãnh vực: tình yêu, lòng trung tín, lòng tin, sự hiểu biết, và làm chứng. Độc giả qua mọi thời đều có cơ may trở thành “môn đệ Đức Giêsu yêu mến” nếu biết sống tương quan mật thiết với Đức Giêsu, can đảm làm chứng cho Người.