Ngày 25.5.2022: Lời hứa ban Thánh Thần

 

Tin Mừng theo thánh Gioan: Ga 16, 12-15

Khi ấy, Chúa Giêsu phán cùng các môn đệ rằng: “Thầy còn nhiều điều phải nói với các con, nhưng bây giờ các con không thể lĩnh hội được. Khi Thần Chân lý đến, Người sẽ dạy các con biết tất cả sự thật, vì Người không tự mình mà nói, nhưng Người nghe gì thì sẽ nói vậy, và Người sẽ bảo cho các con biết những việc tương lai. Người sẽ làm vinh danh Thầy, vì Người sẽ lãnh nhận từ nơi Thầy mà loan truyền cho các con. Tất cả những gì Cha có, đều là của Thầy, vì thế Thầy đã nói: “Người sẽ lãnh nhận từ nơi Thầy mà loan truyền cho các con”.

LỜI HỨA BAN THÁNH THẦN

“Khi Thần Chân lý đến, Người sẽ dạy các con biết tất cả sự thật.” Thần Chân lý cũng chính là Đấng bảo trợ, là Chúa Thánh Thần, là Tình yêu của Chúa Cha và Chúa Con. Người sẽ không dạy các môn đệ một giáo huấn nào khác với giáo huấn của Đức Giêsu, nhưng sẽ giúp các ông nhớ lại lời mà Đức Giêsu đã nói, và tỏ cho các ông biết tất cả sự thật về Đức Giêsu.

Lời hứa ban Thánh Thần trong Tin Mừng hôm nay cũng là lời hứa dành cho tất cả chúng ta. Thật vậy, chúng ta cần có sự hướng dẫn của Người trong cuộc sống này để có thể tin tưởng và đón nhận Đức Giêsu. Chúa Thánh Thần vẫn luôn hiện diện với chúng ta, nhưng liệu chúng ta có biết chạy đến cầu xin Người?