Ngày 24.5.2022: “Thầy đi thì ích lợi cho các con”

Tin Mừng theo thánh Gioan: Ga 16, 5b-11

Khi ấy, Chúa Giêsu phán cùng các môn đệ rằng: “Bây giờ Thầy về với Ðấng đã sai Thầy, mà các con không ai hỏi Thầy: Thầy đi đâu? Nhưng vì Thầy đã nói với các con điều đó, nên lòng các con tràn ngập u sầu. Dầu vậy Thầy phải nói sự thật cho các con: Thầy đi thì ích lợi cho các con, vì nếu Thầy không đi, thì Ðấng Phù Trợ sẽ không đến với các con, nhưng nếu Thầy ra đi, Thầy sẽ sai Người đến với các con. Khi Người đến, Người sẽ tố cáo thế gian về tội lỗi, về sự công chính và về án phạt. Về tội lỗi vì họ đã không tin vào Thầy. Về sự công chính, vì Thầy về cùng Cha, và các con sẽ không còn thấy Thầy. Về án phạt, vì thủ lãnh thế gian này đã bị xét xử”.

“THẦY ĐI THÌ ÍCH LỢI CHO CÁC CON.”

Sự ra đi của Đức Giêsu gây nên nỗi buồn phiền trong lòng các môn đệ. Cho đến bấy giờ, các ông vẫn hoang mang vì chưa nhận ra Người là ai. Nhưng Đức Giêsu cho biết sự ra đi của Người sẽ mang lại lợi ích, vì Đấng Phù Trợ sẽ đến để ở lại với các ông và tố cáo thế gian tội lỗi.

Sự ra đi ở đây cũng chính là cái chết và sự phục sinh của Người. Quả vậy, chính qua thập tự mà tội lỗi của chúng ta đã được tẩy xóa, ơn cứu độ được ban tặng cho nhân loại này. Đức Giêsu ra đi về thể lý những vẫn hiện diện với chúng ta về tâm linh. Người không bao giờ bỏ rơi những ai tin tưởng và sống theo giáo huấn của Người.