Ngày 19.5.2022: Tình yêu của Đức Ki-tô

 

Tin Mừng theo thánh Gioan: Ga 15, 9-11

Khi ấy, Chúa Giêsu phán cùng các môn đệ rằng: “Như Cha đã yêu mến Thầy, Thầy cũng yêu mến các con. Hãy ở lại trong tình yêu của Thầy. Nếu các con tuân giữ lệnh Thầy truyền, các con sẽ ở trong tình yêu của Thầy, cũng như Thầy đã giữ lệnh truyền của Cha Thầy, nên Thầy ở lại trong tình yêu của Người. Thầy nói với các con điều đó, để niềm vui của Thầy ở trong các con, và niềm vui của các con được trọn vẹn”.

TÌNH YÊU CỦA ĐỨC KI-TÔ

“Các con hãy ở trong tình yêu của Thầy, để niềm vui của các con được trọn vẹn.” Niềm vui là điều không thể thiếu đối với xã hội loài người. Ai có niềm vui thì cũng có bình an và hạnh phúc nơi mình. Đức Kitô chính là niềm vui và bình an. Người mời gọi chúng ta ở lại trong tình yêu tự hiến của Người để cảm nhận niềm vui trọn vẹn, không còn phải buồn phiền lo lắng.

Ngày nay, chúng ta đang chứng kiến một thế giới mất bình an và niềm vui. Đứng trước dịch bệnh, nghèo đói, thiên tai,… con người thật nhỏ bé và đầy hoảng loạn. Chỉ có tình yêu, niềm vui và bình an của Chúa Kitô mới có thể chữa lành nhân loại này; và đời sống của người Kitô hữu chính là chứng tá cho chân lý ấy.