Đức Hồng y Müller tái phê bình Con đường Công nghị của Công giáo Đức

 

Đức Hồng y Müller tái phê bình Con đường Công nghị của Công giáo ĐứcĐức Hồng y Gerhard Ludwig Müller, nguyên Tổng trưởng Bộ Giáo lý đức tin, tái phê bình Con đường Công nghị của Công giáo Đức.

Con đường này là một tiến trình do Hội đồng Giám mục và Ủy ban trung ương giáo dân Công giáo Đức đề xướng, nhắm cải tổ Giáo hội sau những vụ giáo sĩ lạm dụng tính dục trẻ vị thành niên trong những thập niên trước đây: cải tổ trong bốn lãnh vực cũng là bốn diễn đàn của công nghị, là quyền bính trong Giáo hội, luân lý tính dục, chức linh mục và vai trò của phụ nữ. Khóa họp chót của Con đường này đã tiến hành tại Limburg, hồi đầu tháng Hai năm nay.

Trong bài giảng thánh lễ ngày 07 tháng Năm vừa qua, để truyền chức cho bảy phó tế và một linh mục thuộc Tu hội “Chúa Chiên Lành”, ở Courtalain bên Pháp, Đức Hồng y Müller phê bình Con đường Công nghị Đức vì chối bỏ bí tích truyền chức thánh: đa số các tham dự viên của Công nghị xác tín rằng các đại biểu giáo dân và giám mục có thể thay đổi đạo lý của các tông đồ, khi bỏ phiếu theo đa số. Đức Hồng y nói: “Đối với những người theo thuyết ngộ giáo duy tương đối, các tín điều của Giáo hội có thể thay đổi, vì là những đối tượng tùy thuộc thời đại và chỉ là một cảm giác tôn giáo mơ hồ”.

Mặt khác, trong thư ngày 05 tháng Năm mới đây, để trả lời cho những phê bình của Đức cha Samuel Aquila, Tổng giám mục giáo phận Denver, Hoa Kỳ, Đức cha Georg Bätzing, Giám mục Giáo phận Limburg, Chủ tịch Hội đồng Giám mục Đức, bày tỏ xác tín rằng cần phải “phát triển giáo huấn của Giáo hội”. Đức cha viết: “Giáo hội chúng ta cần thay đổi để trung thành thi hành sứ mạng của mình và mang Tin mừng quí giá của Chúa Giêsu Kitô cho các dân tộc thời nay. Nhu cầu cấp thiết phải thay đổi ấy cũng bao gồm nhu cầu phải phát triển tiếp giáo huấn của Giáo hội. Đó là xác tín của tôi”.

Đức Tổng giám mục Aquila thuộc vào nhóm các giám mục soạn thư phê bình Con đường Công nghị của Công giáo Đức và thư này cho đến nay đã được hơn 100 giám mục quốc tế, ký tên ủng hộ.

(Nuova bussola quotidiana, CNA 12-5-2022)

G. Trần Đức Anh, O.P. | RVA