Ngày 07.5.2022: Đức Giê-su luôn hiện diện với chúng ta

 

Tin Mừng theo thánh Gioan: Ga 6, 61-70

Khi ấy, có nhiều môn đệ của Chúa Giêsu nói rằng: “Lời này chói tai quá! Ai nghe được!” Tự biết rằng các môn đệ đang lẩm bẩm về chuyện ấy, Chúa Giêsu nói với họ: “Ðiều đó làm các ngươi khó chịu ư? Vậy nếu các ngươi thấy Con Người lên nơi đã ở trước thì sao? Chính thần trí mới làm cho sống, chứ xác thịt nào có ích gì? Nhưng lời Ta nói với các ngươi là thần trí và là sự sống. Nhưng trong các ngươi có một số không tin”. Vì từ đầu Chúa Giêsu đã biết ai là những kẻ không tin, và kẻ nào sẽ nộp Người.

Và Người nói: “Bởi đó, Ta bảo các ngươi rằng: Không ai có thể đến với Ta, nếu không được Cha Ta ban cho”. Từ bấy giờ có nhiều môn đệ rút lui không còn theo Người nữa. Chúa Giêsu liền nói với nhóm Mười Hai rằng: “Cả các con, các con có muốn bỏ đi không?” Simon Phêrô thưa Người: “Lạy Thầy, chúng con sẽ đi theo ai? Thầy mới có những lời ban sự sống đời đời. Phần chúng con, chúng con tin và chúng con biết rằng: Thầy là Ðấng Kitô, Con Thiên Chúa”.

ĐỨC KITÔ LUÔN HIỆN DIỆN VỚI CHÚNG TA

Nhiều môn đệ rời bỏ Đức Giêsu vì không chấp nhận nổi giáo huấn của Người. Lời Đức Giêsu hỏi Nhóm Mười Hai cũng chính là lời Người ngỏ với mỗi người chúng ta. Trước những sóng gió của cuộc đời, liệu chúng ta có đang toan tính lìa bỏ Thiên Chúa?

Nhân loại hôm nay trải qua một cơn đại dịch khủng khiếp mang tên Covid-19, bên cạnh những suy thoái về kinh tế, chính trị và đạo đức. Giữa những đau khổ và ngổn ngang như thế, quả là thách đố để nhận ra sự hiện diện của một Thiên Chúa tình yêu. Tuy nhiên, đức tin sẽ là chìa khóa giúp chúng ta vượt qua tất cả. Đức Kitô vẫn luôn hiện diện với chúng ta ngay chính những khổ đau ở đời này.