Ngày 29.4.2022: “Giúp” Chúa làm phép lạ

 

Tin Mừng theo thánh Gioan: Ga 6, 1-15

Khi ấy, Chúa Giêsu đi sang bên kia biển Galilêa, cũng gọi là Tibêria. Có đám đông dân chúng theo Người, vì họ đã thấy những phép lạ Người làm cho những kẻ bệnh tật. Chúa Giêsu lên núi và ngồi đó với các môn đệ. Lễ Vượt Qua là đại lễ của người Do-thái đã gần tới. Chúa Giêsu ngước mắt lên và thấy đám rất đông dân chúng đến với Người. Người hỏi Philipphê: “Ta mua đâu được bánh cho những người này ăn?” Người hỏi như vậy có ý thử ông, vì chính Người đã biết việc Người sắp làm. Philipphê thưa: “Hai trăm bạc bánh cũng không đủ để mỗi người được một chút”.

Một trong những môn đệ, tên là Anrê, em ông Simon Phêrô, thưa cùng Người rằng: “Ở đây có một bé trai có năm chiếc bánh lúa mạch và hai con cá, nhưng bấy nhiêu thì thấm vào đâu cho từng ấy người”. Chúa Giêsu nói: “Cứ bảo người ta ngồi xuống”. Nơi đó có nhiều cỏ, người ta ngồi xuống, số đàn ông độ năm ngàn. Bấy giờ Chúa Giêsu cầm lấy bánh và khi đã tạ ơn, Người phân phát cho các kẻ ngồi ăn, và cá cũng phân phát như thế, ai muốn bao nhiêu tuỳ thích. Khi họ đã no nê, Người bảo các môn đệ: “Hãy thu lấy những miếng còn lại, kẻo phí đi”. Họ thu lại mười hai thúng đầy bánh vụn do năm chiếc bánh lúa mạch người ta đã ăn mà còn dư.

Thấy phép lạ Chúa Giêsu đã làm, người ta đều nói rằng: “Thật ông này là Ðấng Tiên tri phải đến trong thế gian”. Vì Chúa Giêsu biết rằng người ta sẽ đến bắt Người để tôn làm vua, nên Người lại trốn lên núi một mình.

“GIÚP” CHÚA LÀM PHÉP LẠ

Từ năm chiếc bánh và hai con cá, Đức Giêsu đã làm phép lạ nuôi sống hơn năm ngàn người. Tuy nhiên, Người đã không làm phép lạ nếu như cậu bé ở đó không quảng đại dâng bánh và cá của mình cho Người; đồng thời phép lạ cũng chẳng diễn ra nếu người ta không biết bẻ bánh chia cho nhau.

Trong cuộc sống, Chúa cũng cần có sự cộng tác của chúng ta để Người thực hiện những phép lạ cho anh chị em xung quanh. Nếu chúng ta không quảng đại và yêu mến nhau thì tình yêu Thiên Chúa không thể đổ đầy trên nhân loại này. Ước gì mỗi người chúng ta sẽ trở nên khí cụ hữu dụng để mang bình an của Chúa đến cho mọi người.