Ngày 28.4.2022: Can đảm làm chứng cho Tin Mừng

 

Tin Mừng theo thánh Gioan: Ga 3, 31-36

Khi ấy, ông Gioan nói để làm chứng về Chúa Giêsu rằng: “Ðấng từ trên cao mà đến thì vượt trên hết mọi người. Kẻ bởi đất mà ra, thì thuộc về đất và nói những sự thuộc về đất. Ðấng từ trời mà đến thì vượt trên hết mọi người. Ðiều gì Người thấy và nghe, thì Người làm chứng về điều đó. Nhưng lời chứng của Người không ai chấp nhận. Ai chấp nhận lời chứng của Người, thì quả quyết Thiên Chúa là Ðấng chân thật. Ðấng được Thiên Chúa sai đến thì nói lời của Thiên Chúa, vì được Chúa ban cho thần linh khôn lường. Cha yêu mến Con, nên đã ban mọi sự trong tay Con. Ai tin vào Con thì có sự sống đời đời. Còn ai không tin vào Con, thì sẽ không được thấy sự sống, nhưng cơn thịnh nộ của Thiên Chúa đè nặng trên người ấy”.

CAN ĐẢM LÀM CHỨNG CHO TIN MỪNG

Đức Giêsu đến thế gian để mặc khải cho con người biết về Chúa Cha và ý định của Ngài, nhưng dân Israel đã không đón nhận vì họ “thuộc về đất”. Quả thế, con người không thể đón nhận lời mặc khải của Thiên Chúa nếu họ không để lòng tin dẫn dắt lý trí và được ân sủng trợ giúp.

Ngày nay, Lời Chúa vẫn là một thách đố đối với người nghe. Giữa một xã hội đầy tranh đua và hưởng thụ, người ta thích nghe những lời êm tai hơn là chân lý giải thoát. Ước gì người Kitô hữu biết vượt trên những điều ấy trong đời sống của mình, để không còn “thuộc về đất” nhưng dám can đảm làm chứng cho Tin Mừng.