Ngày 24.4.2022: Tin mà không cần thấy

 

Tin Mừng theo thánh Gioan: Ga 20, 19-31

Vào buổi chiều ngày thứ nhất trong tuần, những cửa nhà các môn đệ họp đều đóng kín, vì sợ người Do-thái, Chúa Giêsu hiện đến, đứng giữa các ông và nói rằng: “Bình an cho các con”. Khi nói điều đó, Người cho các ông xem tay và cạnh sườn Người. Bấy giờ các môn đệ vui mừng vì xem thấy Chúa. Chúa Giêsu lại phán bảo các ông rằng: “Bình an cho các con. Như Cha đã sai Thầy, Thầy cũng sai các con”. Nói thế rồi, Người thổi hơi và phán bảo các ông: “Các con hãy nhận lấy Thánh Thần, các con tha tội ai, thì tội người ấy được tha. Các con cầm tội ai, thì tội người ấy bị cầm lại”. Bấy giờ trong Mười hai Tông đồ, có ông Tôma gọi là Ðiđymô, không cùng ở với các ông khi Chúa Giêsu hiện đến. Các môn đệ khác đã nói với ông rằng: “Chúng tôi đã xem thấy Chúa”. Nhưng ông đã nói với các ông kia rằng: “Nếu tôi không nhìn thấy vết đinh ở tay Người, nếu tôi không thọc ngón tay vào lỗ đinh, nếu tôi không thọc bàn tay vào cạnh sườn Người, thì tôi không tin”.

Tám ngày sau, các môn đệ lại họp nhau trong nhà và có Tôma ở với các ông. Trong khi các cửa vẫn đóng kín, Chúa Giêsu hiện đến đứng giữa mà phán: “Bình an cho các con”. Ðoạn Người nói với Tôma: “Hãy xỏ ngón tay con vào đây, và hãy xem tay Thầy; hãy đưa bàn tay con ra và xỏ vào cạnh sườn Thầy; chớ cứng lòng, nhưng hãy tin”. Tôma thưa rằng: “Lạy Chúa con, lạy Thiên Chúa của con!” Chúa Giêsu nói với ông: “Tôma, vì con đã xem thấy Thầy, nên con đã tin. Phúc cho những ai đã không thấy mà tin!”

Chúa Giêsu còn làm nhiều phép lạ khác trước mặt các môn đệ, và không có ghi chép trong sách này. Nhưng các điều này đã được ghi chép để anh em tin rằng Chúa Giêsu là Ðấng Kitô, Con Thiên Chúa, và để anh em tin mà được sống nhờ danh Người.

TIN MÀ KHÔNG CẦN THẤY

“Phúc cho những ai đã không thấy mà tin.” Tôma đã được phúc xỏ tay vào dấu đinh và cạnh sườn của Chúa Giêsu nên ông đã tin. Lời tuyên xưng của thánh nhân: “Lạy Chúa con, lạy Thiên Chúa của con!” là một xác tín mạnh mẽ và đột phá: ông gọi Đức Giêsu là Chúa (Kyrios) và Thiên Chúa (Theos). Hai danh xưng ấy gợi về một ĐỨC CHÚA (YHWH, Adonai) duy nhất trong Cựu ước. Nói cách khác, giờ đây với Tôma, Đức Giêsu là Thiên Chúa thật và duy nhất, Đấng đã thật sự sống lại từ cõi chết.

Ngày nay, chúng ta còn phúc hơn cả thánh Tôma nếu chúng ta vẫn tràn đầy lòng tin vào Đấng Phục Sinh mà không cần phải thấy Người. “Tin mà không cần thấy” là lời mời gọi của Chúa dành cho người Kitô hữu qua mọi thời.