Ngày 23.4.2022: Đức tin và niềm vui ngập tràn

 

Tin Mừng theo thánh Mác-cô: Mc 16, 9-15

Khi Chúa Giêsu sống lại, sáng sớm ngày thứ nhất trong tuần, thì trước hết Người hiện ra với Maria Mađalêna, kẻ đã được Chúa đuổi bảy quỷ. Bà đi báo tin cho những kẻ đã từng ở với Người và nay đang buồn thảm khóc lóc. Họ nghe bà nói Chúa sống lại và bà đã thấy Người, nhưng họ không tin. Sau đó, Chúa lại hiện ra dưới hình thức khác với hai môn đệ đang trên đường về miền quê. Hai ông trở về báo tin cho anh em, nhưng họ cũng không tin các ông ấy. Sau hết, Chúa hiện ra với mười một tông đồ lúc đang ngồi ăn. Chúa khiển trách các ông đã cứng lòng, vì các ông không tin những kẻ đã thấy Người sống lại. Rồi Người phán: “Các con hãy đi khắp thế gian rao giảng Tin Mừng cho muôn loài”.

ĐỨC TIN VÀ NIỀM VUI NGẬP TRÀN

Trong lần hiện ra thứ ba này, Chúa Giêsu đã sai các Tông đồ ra đi rao giảng Tin Mừng. Quả vậy, niềm vui phục sinh không phải chỉ ở với các Tông đồ, nhưng nó cần được loan truyền khắp thế giới để mọi dân mọi nước biết đến Chúa Giêsu Kitô và ơn cứu độ của Người.

Lệnh truyền của Chúa không chỉ dành cho các Tông đồ mà cho hết thảy mỗi người chúng ta. Thật vậy, khi lãnh nhận Bí tích Rửa tội, người Kitô hữu được trao ban sứ mạng ngôn sứ, tức giới thiệu Lời Chúa cho anh chị em xung quanh. Dĩ nhiên trước khi làm được điều đó, chúng ta cần có đức tin và niềm vui ngập tràn của Chúa phục sinh trong chính cõi lòng mình.