Ngày 17.4.2022: Tin và gắn bó với Chúa Giê-su

Tin Mừng theo thánh Gioan: Ga 20, 1-9

Ngày đầu tuần, Maria Mađalêna đi ra mồ từ sáng sớm khi trời còn tối và bà thấy tảng đá đã được lăn ra khỏi mồ, bà liền chạy về tìm Simon-Phêrô và người môn đệ kia được Chúa Giêsu yêu mến, bà nói với các ông rằng: “Người ta đã lấy xác Thầy khỏi mồ, và chúng tôi không biết người ta đã để Thầy ở đâu”.

Phêrô và môn đệ kia ra đi đến mồ. Cả hai cùng chạy, nhưng môn đệ kia chạy nhanh hơn Phêrô, và đến mồ trước. Ông cúi mình xuống thấy những khăn liệm để đó, nhưng ông không vào trong. Vậy Simon-Phêrô theo sau cũng tới nơi, ông vào trong mồ và thấy những dây băng nhỏ để đó, và khăn liệm che đầu Người trước đây, khăn này không để lẫn với dây băng, nhưng cuộn lại để riêng một chỗ. Bấy giờ môn đệ kia mới vào, dù ông đã tới mồ trước. Ông thấy và ông tin, vì chưng các ông còn chưa hiểu rằng, theo Kinh Thánh, thì Người phải sống lại từ cõi chết.

TIN VÀ GẮN BÓ VỚI CHÚA GIÊSU

“Ông đã thấy và đã tin.” Chứng kiến những gì đang diễn ra, người môn đệ được Đức Giêsu thương mến đã tin. Ông tin vào sự phục sinh của Chúa, ông tin vào lời của Người. Không phải ai cũng có lòng tin như ông, vì chưng các phụ nữ đã thấy ngôi mộ trống trước các môn đệ nhưng họ đâu có lòng tin mạnh mẽ như thế!

Người môn đệ này đã tin vì ông luôn giữ lời của Chúa Giêsu bên mình. Giữa ông và Người có một mối tương quan khăng khít. Ông là hình mẫu cho chúng ta noi theo về lòng tin và sự gắn bó với Chúa Giêsu. Thật vậy, liệu mỗi người chúng ta có giữ lời của Chúa trong mình, để tin vào sự phục sinh của Người và bước đi trong giáo huấn Người để lại?