Ngày 16.4.2022: Con đường dẫn đến hạnh phúc bất diệt

 

Tin Mừng theo thánh Luca: Lc 24, 1-12

Ngày thứ nhất trong tuần, vừa tảng sáng, các bà đi ra mồ mang theo những thuốc thơm đã dọn sẵn. Thấy hòn đá đã lăn ra khỏi mồ, nhưng bước vào, các bà không thấy xác Chúa Giêsu. Ðang khi các bà còn ngơ ngác không hiểu việc đó, thì có hai người đứng gần các bà, y phục sáng chói. Các bà kinh hãi cắm mặt xuống đất, thì hai người lên tiếng bảo: “Tại sao các bà tìm người sống nơi những kẻ chết? Người không còn ở đây. Người đã sống lại, các bà hãy nhớ lại Người đã nói với các bà thế nào khi Người còn ở xứ Galilêa. Người đã nói: Con Người phải bị nộp vào tay những kẻ tội lỗi, bị đóng đinh vào thập giá và ngày thứ ba sẽ sống lại”. Và các bà nhớ lại những lời Người đã nói.

Bỏ mồ đi về, các bà tường thuật lại tất cả sự việc cho mười một Tông đồ và các người khác. Các bà đó là Maria Mađalêna, Gioanna, Maria mẹ Giacôbê; và những người nữ khác cùng đi với họ cũng nói như vậy với các tông đồ. Nhưng những lời đó, các ông cho là truyện vớ vẩn, nên các ông không tin. Dầu vậy Phêrô cũng đứng dậy chạy ra mồ, nhưng khi cúi xuống nhìn, ông chỉ thấy những khăn liệm nằm đó và ông trở về nhà, rất đỗi ngạc nhiên về sự đã xảy ra.

CON ĐƯỜNG DẪN ĐẾN HẠNH PHÚC BẤT DIỆT

Nghe tin Chúa đã phục sinh, các phụ nữ kinh hãi. Đó là tâm lý bình thường của con người, bởi lẽ chuyện phục sinh từ cõi chết là điều vượt quá sức tưởng tượng của lý trí nhân loại. Nhưng Đức Giêsu đã thực sự sống lại từ cõi chết sau ba ngày, như lời Người đã phán trước.

Hôm nay, trời mới đất mới đã đến; hôm nay, ánh sáng của chân lý và tình yêu đã chiến thắng bóng đêm tội lỗi và sự chết; hôm nay, Chúa Kitô vinh hiển trở thành niềm hy vọng hồng phúc của những ai tin vào Người. Sự phục sinh của Người mở ra con đường dẫn đến hạnh phúc bất diệt, để những ai tin vào Người sẽ không bao giờ phải hư mất.