Số tín hữu rời Tin lành Đức đến mức kỷ lục

 

Số tín hữu xin ra khỏi Giáo hội Tin lành tại Đức lên tới mức kỷ lục.

Số tín hữu rời Tin lành Đức đến mức kỷ lụcTheo thống kê tạm thời, công bố hôm mùng 09 tháng Ba vừa qua, tại thành phố Hamburg, bắc Đức, trong năm ngoái (2021), số tín hữu Tin lành tại Đức lần đầu tiên xuống dưới dưới mức 20 triệu và còn 19 triệu 720.000 người.

Nguyên nhân gây ra sự suy giảm này là vì con số kỷ lục 280.000 tín hữu làm đơn xin ra khỏi Giáo hội, và trong năm ngoái, số tín hữu Tin lành chết vì Coronavirus là 360.000 người.

Giáo hội Công giáo tại Đức chỉ công bố thống kê chung kết vào tháng Sáu tới đây, nhưng theo con số của một số miền thì xu hướng suy giảm cũng xảy ra trong 27 giáo phận Công giáo tại nước này.

Theo các quan sát viên, chẳng bao lâu chỉ còn gần 50% dân Đức thuộc hai Giáo hội Kitô lớn tại nước này, là Công giáo và Tin lành. Đà suy giảm này có thể xảy ra nhanh hơn trong những năm tới đây.

Theo một số nhà nghiên cứu, trong Giáo hội Công giáo và Tin lành một nguyên nhân góp phần làm cho tín hữu rời Giáo hội là vì trào lưu, theo đó tôn giáo và Giáo hội ít quan trọng đối với đời sống riêng tư của họ. Trong Giáo hội Công giáo, những vụ xì căng đan lạm dụng tính dục cũng thuộc vào số những nguyên nhân làm cho tín hữu xa lìa Giáo hội.

Trong khi đó, đối với nhiều tín hữu Tin lành, nguyên nhân muốn tiết kiệm, xin ra khỏi Giáo hội để khỏi phải trả tiền thuế cho Giáo hội chiếm tới 71%. (Kathpress 10-3-2022)

Có người nhận xét rằng Giáo hội Công giáo tại Đức đã đề ra tiến trình “Con đường Công nghị” để đối phó với vấn đề nhiều tín hữu rời bỏ Giáo hội. Người ta đề nghị chấp nhận những điều vẫn có trong các Giáo hội Tin lành, như dân chủ hóa Giáo hội, truyền chức mục sư cho các phụ nữ, chấp nhận đồng tính luyến ái, bãi rõ luật độc thân giáo sĩ, v.v. Nhưng những điều đó các Giáo hội Tin lành vẫn thực hành từ lâu, nhưng số tín hữu rời bỏ Giáo hội này vẫn nhiều hơn Công giáo.

Từ năm 2019 đến năm 2020, số tín hữu Công giáo giảm mất 417.000 người, trong khi các Giáo hội Tin lành bị mất đi 477.000 tín hữu.

G. Trần Đức Anh, O.P. | RVA