Ngày 12.3.2022: Yêu thương và tha thứ

 

Tin Mừng theo thánh Mát-thêu: Mt 5, 43-48

Khi ấy, Chúa phán cùng các môn đệ rằng: “Các con đã nghe dạy: Ngươi hãy yêu thân nhân, và hãy thù ghét địch thù. Còn Ta, Ta bảo các con: Hãy yêu thương thù địch và làm ơn cho những kẻ ghét các con; hãy cầu nguyện cho những ai bắt bớ và nguyền rủa các con, để như vậy các con nên con cái của Cha các con, Ðấng ngự trên trời: Người khiến mặt trời mọc lên cho người lành kẻ dữ, và cho mưa xuống trên người liêm khiết và kẻ bất lương. Vì nếu các con yêu thương những ai mến trọng các con, thì các con được công phúc gì? Các người thu thuế không làm như thế ư? Nếu các con chỉ chào hỏi anh em mình thôi, thì các con đâu có làm chi hơn? Những người ngoại giáo không làm thế ư? Vậy các con hãy nên hoàn hảo như Cha các con trên trời là Ðấng hoàn hảo”.

YÊU THƯƠNG VÀ THA THỨ

Yêu mến người yêu thương ta thì dễ, yêu mến người không yêu thương ta đã khó, yêu mến kẻ thù địch và ghét bỏ ta lại càng khó hơn. Nhưng đó lại là yêu cầu Đức Giêsu dành cho các môn đệ của Người, để xây dựng một xã hội hòa bình và tình thương.

Nếu dùng lòng thù hận để đáp lại kẻ thù thì hận thù sẽ nối tiếp hận thù, chiến tranh nối tiếp chiến tranh. Chỉ có con đường của yêu thương và tha thứ mới có thể giúp thế gian này vượt qua những mối hận thù và đối nghịch. Trên thập giá, Đức Giêsu đã nêu gương tha thứ cho những kẻ chống đối Người. Đó chính là bài học quý báu để chúng ta noi theo.