Ngày 10.3.2022: Tin tưởng vào sự quan phòng của Chúa

Tin Mừng theo thánh Mát-thêu: Mt 7, 7-12

Khi ấy, Chúa Giêsu phán cùng các môn đệ rằng: “Hãy xin thì sẽ được, hãy tìm thì sẽ gặp, hãy gõ cửa thì sẽ mở cho. Vì bất cứ ai xin thì sẽ nhận được, ai tìm thì sẽ gặp, ai gõ cửa sẽ mở cho. Nào ai trong các con thấy con mình xin bánh, mà lại đưa cho nó hòn đá ư? Hay là nó xin con cá mà lại trao cho nó con rắn ư? Vậy nếu các con, dù là kẻ xấu, còn biết lấy của tốt mà cho con cái, thì huống chi Cha các con, Ðấng ở trên trời, sẽ ban những sự lành biết bao cho kẻ cầu khẩn Người!

“Vậy tất cả những gì các con muốn người ta làm cho mình, thì chính các con hãy làm cho người ta như thế: Ðấy là điều mà Lề luật và các tiên tri dạy”.

TIN TƯỞNG VÀO SỰ QUAN PHÒNG CỦA CHÚA

Đức Giêsu dùng hình ảnh của một người cha trần thế, luôn yêu thương con cái, để nói về tình yêu vĩ đại của Chúa Cha. Quả thế, không có bậc cha mẹ nào lại không thấu hiểu và ban cho con cái những gì là ích lợi đối với chúng.

Tuy nhiên, không phải lúc nào những điều chúng ta cầu xin cũng được Chúa nhậm lời. Có thể lòng tin của chúng ta chưa đủ lớn, hoặc điều chúng ta muốn xin không mang lại lợi ích đích thật cho mình. Nhưng chắc hẳn Thiên Chúa sẽ lại ban cho chúng ta những thứ khác cần thiết hơn. Vấn đề là chúng ta có đủ khiêm tốn và tin tưởng vào Chúa không mà thôi.