Ngày 03.3.2022: Mua lấy sự sống mai hậu

Tin Mừng theo thánh Luca: Lc 9, 22-25

Khi ấy, Chúa Giêsu phán cùng các môn đệ rằng: “Con Người phải đau khổ nhiều, bị các vị Kỳ lão, các Thượng tế, và các Luật sĩ khai trừ và giết chết, nhưng ngày thứ ba Người sẽ sống lại”.

Chúa nói với mọi người rằng: “Ai muốn theo Ta, hãy bỏ mình, vác thập giá mình hằng ngày mà theo Ta. Vì chưng, ai muốn giữ mạng sống mình, thì sẽ mất; còn ai mất mạng sống vì Ta, sẽ được sống. Vậy nếu con người được lời lãi cả thế gian, mà phải thiệt mất mạng sống, thì được ích gì?”

MUA LẤY SỰ SỐNG MAI HẬU

“Nếu con người được lời lãi cả thế gian, mà phải thiệt mất mạng sống, thì được ích gì?” Điều gì quan trọng nhất trong cuộc đời? Phải chăng là sức khỏe, sắc đẹp, danh vọng, tiền bạc? Có lẽ không phải, vì chắc chắn chúng sẽ hao mòn và tàn lụi theo thời gian. Điều quan trọng nhất trong cuộc đời là người ta tìm ra con đường cứu độ của mình, để khi đã đi qua cuộc sống này, họ đạt đến hạnh phúc vĩnh cửu.

Chúa Giêsu nhắc nhở chúng ta đừng bám víu vào cuộc sống trần gian. Kẻ khôn ngoan là người biết dùng chính cuộc sống này để mua lấy sự sống mai hậu. Chúa Giêsu là con đường dẫn đến sự sống và là chính sự sống vĩnh cửu. Ai dám đặt trọn niềm tin vào Người chắc chắn sẽ không hư mất.