Nghe giảng Thứ Tư Lễ Tro (2010 – 2022)

Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo thánh Matthêu (Mt 6,1-6.16-18)

 Nghe giảng Thứ Tư Lễ Tro (2010 - 2022) “Khi làm việc lành phúc đức, anh em phải coi chừng, chớ có phô trương cho thiên hạ thấy. Bằng không, anh em sẽ chẳng được Cha của anh em, Đấng ngự trên trời, ban thưởng.

Vậy khi bố thí, đừng có khua chiêng đánh trống, như bọn đạo đức giả thường biểu diễn trong hội đường và ngoài phố xá, cốt để người ta khen. Thầy bảo thật anh em, chúng đã được phần thưởng rồi. Còn anh, khi bố thí, đừng cho tay trái biết việc tay phải làm, để việc anh bố thí được kín đáo. Và Cha của anh, Đấng thấu suốt những gì kín đáo, sẽ trả lại cho anh.

“Và khi cầu nguyện, anh em đừng làm như bọn đạo đức giả : chúng thích đứng cầu nguyện trong các hội đường, hoặc ngoài các ngã ba ngã tư, cho người ta thấy. Thầy bảo thật anh em : chúng đã được phần thưởng rồi. Còn anh, khi cầu nguyện, hãy vào phòng, đóng cửa lại, và cầu nguyện cùng Cha của anh, Đấng hiện diện nơi kín đáo. Và Cha của anh, Đấng thấu suốt những gì kín đáo, sẽ trả lại cho anh.

“Còn khi ăn chay, anh em chớ làm bộ rầu rĩ như bọn đạo đức giả : chúng làm cho ra vẻ thiểu não, để thiên hạ thấy là chúng ăn chay. Thầy bảo thật anh em, chúng đã được phần thưởng rồi. Còn anh, khi ăn chay, nên rửa mặt cho sạch, chải đầu cho thơm, để không ai thấy là anh ăn chay ngoại trừ Cha của anh, Đấng hiện diện nơi kín đáo…

Năm 2022

Lễ 5g00: Lm Giuse Phạm Hưng Thịnh

Lễ17g30: Lm Giuse Tôn Khánh Duy

Lễ 19g00: Lm Giuse Ngô Mạnh Cường

Năm 2021

Lễ 5g00: Lm Giuse Phạm Hưng Thịnh

Lễ 17g30: Lm Phê-rô Lâm Phước Hùng

Năm 2020

Lễ 5g00: Lm Gioan B. Lê Hoàng Huynh

Lễ 6g00: Lm Phanxicô Xavie Nguyễn Văn Nhứt

Lễ 17g30: Lm Phê-rô Lâm Phước Hùng

Lễ 19g00: Lm Giuse Lê Hoàng Thụy

Năm 2019

Lễ 5g00: Lm Tôma Aq. Nguyễn Trường Tam

Lễ 6g00: Lm Giuse Lê Hoàng Thụy

Lễ 17g30: Lm Phêrô Lâm Phước Hùng

Lễ 19g00: Lm Giuse Ngô Mạnh Cường

Năm 2018

Lễ 5g00: Lm. Gioan Nguyễn Thiên Minh

Lễ 6g00: Lm. Giuse Phạm Quốc Văn

Lễ 19g00: Lm. Giuse Tôn Khánh Duy

Năm 2017

Lễ 5g00: Lm Giuse Trần Hưng Đạo

Lễ 6g00: Lm Giuse Đỗ Tuấn Linh

Lễ 19g00: Lm Phanxicô Đào Trung Hiệu

Năm 2016

Lễ 5g00: Lm Biển Đức Vương Thuật

Lễ 6g00: Lm Giuse Phạm Quốc Văn

Lễ 17g30: Lm Mô-rít Lục Vĩnh Phố

Lễ 19g00: Lm Gioan Nguyễn Thiên Minh

Năm 2015

Lễ 5 giờ : Lm Gioan B. Trần Anh Long

Lễ 6 giờ : Lm Môrít Lục Vĩnh Phố

Lễ 16 giờ : Lm Biển Đức Vương Thuật


Năm 2014

Lễ 5 giờ : Lm Giuse Trần Hưng Đạo

Lễ 6 giờ : Lm Gioan B. Trần Anh Long

Lễ 17g30 : Lm Micae Nguyễn Văn Bắc

Lễ 19 giờ : Lm Môrít Lục Vĩnh Phố

Năm 2013

Lễ 5 giờ : Lm Giuse Nguyễn Đức Hòa

Lễ 6 giờ : Lm Giuse Phạm Quốc Văn

Lễ 17g30 : Lm Micae Nguyễn Văn Bắc

Lễ 19 giờ : Lm Phanxicô Đào Trung Hiệu

Năm 2012

Lễ 5 giờ: Lm Phanxicô Đào Trung Hiệu

Lễ 6 giờ: Lm Giuse Hoàng Huy Cường

Lễ 17g30 : Lm Micae Nguyễn Văn Bắc

Năm 2011

Lễ 05 giờ : Lm Giuse Nguyễn Đức Hòa

Lễ 06g15 : Lm Giuse Đỗ Trung Thành

Lễ 17g30 : Lm Phanxicô Đào Trung Hiệu

Lễ 19 giờ : Lm Giuse Đinh Trọng Chính

Năm 2010

Lễ 5 giờ : Lm Giuse Nguyễn trọng Viễn

Lễ 6 giờ: Lm Giuse Đỗ Trung Thành

Lễ 17g30 : Lm Phanxicô Đào Trung Hiệu

Lễ 19 giờ : Lm Giuse Phạm Quốc VănNghe trên YouTube

Trả lời