Ngày 27.02.2022: Trở thành cây tốt để sinh trái tốt

 

Tin Mừng theo thánh Luca: Lc 6, 39-45

Khi ấy, Chúa Giêsu phán cùng các môn đệ dụ ngôn này: “Người mù có thể dẫn người mù được chăng? Cả hai lại không sa xuống hố ư? Môn đệ không trọng hơn Thầy: nếu môn đệ được giống như Thầy, thì kể là hoàn hảo rồi.

“Sao ngươi nhìn cái rác trong mắt anh em, còn cái đà trong chính mắt ngươi thì lại không thấy? Sao ngươi có thể nói với người anh em: ‘Này anh, hãy để tôi lấy cái rác trong con mắt anh’, trong khi chính ngươi không nhìn thấy cái đà trong mắt ngươi? Hỡi kẻ giả hình, hãy lấy cái đà ra khỏi mắt mình trước đã, rồi bấy giờ ngươi sẽ trông rõ để lấy cái rác khỏi mắt anh em ngươi.

“Không có cây nào tốt mà sinh trái xấu; và ngược lại, cũng không có cây nào xấu mà sinh trái tốt. Thật vậy, cứ xem trái thì biết cây. Người ta không hái được trái vả ở bụi gai, và cũng không hái được trái nho nơi cây dâu đất. Người hiền, bởi lòng tích chứa điều lành, nên phát xuất sự thiện; và kẻ dữ, bởi tích đầy lòng ác, nên phát xuất điều ác: vì lòng đầy, thì miệng mới nói ra”.

TRỞ THÀNH CÂY TỐT ĐỂ SINH TRÁI TỐT

Tin mừng hôm nay Chúa dạy ta nhiều điều, trong đó có nguyên tắc để biện phân trong cuộc sống. Chúng ta đang sống trong một xã hội vàng thau lẫn lộn, làm sao để phân biệt đúng – sai, tốt – xấu … Chúa cho chúng ta một lối nhìn: xem quả thì biết cây. Thật vậy: “Không có cây nào tốt mà sinh trái xấu; và ngược lại, cũng không có cây nào xấu mà sinh trái tốt.”

Chúng ta là cây tốt hay cây xấu? Chúa vẫn cắt tỉa chúng ta hàng ngày bằng Lời Chúa, chăm bẵm chúng ta bằng ân sủng và mong chúng ta sinh trái tốt. Xin cho chúng ta là những cây tốt để sinh trái tốt như lòng Chúa mong muốn.