Ngày 26.02.2022: Biết sống tinh thần phó thác

 

Tin Mừng theo thánh Mác-cô: Mc 10, 13-16

Khi ấy, người ta đưa những trẻ nhỏ đến cùng Chúa Giêsu để Người đặt tay trên chúng, nhưng các môn đệ khiển trách họ. Thấy vậy, Chúa Giêsu bất bình và bảo các ông rằng: “Hãy để các trẻ nhỏ đến cùng Thầy, đừng ngăn cản chúng, vì nước Thiên Chúa là của những người giống như chúng. Thầy bảo thật các con: Ai không đón nhận nước Thiên Chúa như trẻ nhỏ, sẽ không được vào nước đó”. Rồi Người ôm chúng, đặt tay ban phép lành cho chúng.

BIẾT SỐNG TINH THẦN PHÓ THÁC

Có thể nói, khát vọng sâu xa của mỗi chúng ta là được vào Nước Chúa. Nhưng chúng ta cứ loay hoay mãi, làm thế nào để vào được Nước Chúa? Tin mừng hôm nay dạy cho chúng ta bí quyết để vào Nước Trời, đó là trở nên trẻ thơ. Trẻ thơ không phải là vô tội, nhưng luôn biết sống tinh thần phó thác. Chẳng ai có thể nên thánh, có thể vào Thiên Đàng nếu chỉ nhờ vào cố gắng của riêng mình mà không cần đến ơn Chúa, không phó thác, không tin vào Chúa Kitô.

Xin cho mỗi chúng ta trở nên trẻ thơ nhờ sống tinh thần phó thác hầu được vào Vương Quốc của Chúa.