Nghe giảng lễ Chúa nhật 08 thường niên C (2019 – 2022)

 

Tin Mừng theo thánh Luca (Lc6:39-45)

Nghe giảng lễ Chúa nhật 08 thường niên C (2019 - 2022)Khi ấy, Chúa Giêsu phán cùng các môn đệ dụ ngôn này: “Người mù có thể dẫn người mù được chăng? Cả hai lại không sa xuống hố ư? Môn đệ không trọng hơn Thầy: nếu môn đệ được giống như Thầy, thì kể là hoàn hảo rồi.

“Sao ngươi nhìn cái rác trong mắt anh em, còn cái đà trong chính mắt ngươi thì lại không thấy?

Sao ngươi có thể nói với người anh em: ‘Này anh, hãy để tôi lấy cái rác trong con mắt anh’, trong khi chính ngươi không nhìn thấy cái đà trong mắt ngươi? Hỡi kẻ giả hình, hãy lấy cái đà ra khỏi mắt mình trước đã, rồi bấy giờ ngươi sẽ trông rõ để lấy cái rác khỏi mắt anh em ngươi.

“Không có cây nào tốt mà sinh trái xấu; và ngược lại, cũng không có cây nào xấu mà sinh trái tốt. Thật vậy, cứ xem trái thì biết cây. Người ta không hái được trái vả ở bụi gai, và cũng không hái được trái nho nơi cây dâu đất. Người hiền, bởi lòng tích chứa điều lành, nên phát xuất sự thiện; và kẻ dữ, bởi tích đầy lòng ác, nên phát xuất điều ác: vì lòng đầy, thì miệng mới nói ra”.

Năm 2022

Lễ 15g00 thứ Bảy: Lm Giuse Đỗ Tuấn Linh

Lễ 17g30 thứ Bảy: Lm Giuse Tôn Khánh Duy

Lễ 17g30: Lm Giuse Tôn Khánh Duy

Lễ 19g00: Lm Vinh sơn Phạm Xuân Hưng

Năm 2019

Lễ 17g30 thứ Bảy: Lm Phêrô Lâm Phước Hùng

Lễ 5g00: Lm Gioan B. Lê Hoàng Huynh (2)

Lễ 6g15: Lm Giuse Lê Hoàng Thụy

Lễ 16g00 (lễ cưới): Lm Giuse Ngô Mạnh Cường

Lễ 17g30: Lm Giuse Trần Hưng Đạo

Lễ 19g00: Lm Giuse Đỗ Tuấn Linh

 

Trả lời