Nghe giảng Chúa nhật 05 C (2010 – 2022)

 

Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo thánh Luca (Lc 5,1-11)

Nghe giảng Chúa nhật 05 C (2010 - 2022)Một hôm, Đức Giêsu đang đứng ở bờ hồ Ghen-nê-xa-rét, dân chúng chen lấn nhau đến gần Người để nghe lời Thiên Chúa. Người thấy hai chiếc thuyền đậu dọc bờ hồ, còn những người đánh cá thì đã ra khỏi thuyền và đang giặt lưới. Đức Giêsu xuống một chiếc thuyền, thuyền đó của ông Si-môn, và Người xin ông chèo thuyền ra xa bờ một chút. Rồi Người ngồi xuống, và từ trên thuyền Người giảng dạy đám đông.

Giảng xong, Người bảo ông Si-môn : “Chèo ra chỗ nước sâu mà thả lưới bắt cá.” Ông Si-môn đáp : “Thưa Thầy, chúng tôi đã vất vả suốt đêm mà không bắt được gì cả. Nhưng vâng lời Thầy, tôi sẽ thả lưới.” Họ đã làm như vậy, và bắt được rất nhiều cá, đến nỗi hầu như rách cả lưới. Họ làm hiệu cho các bạn chài trên chiếc thuyền kia đến giúp. Những người này tới, và họ đã đổ lên được hai thuyền đầy cá, đến gần chìm.

Thấy vậy, ông Si-môn Phê-rô sấp mặt dưới chân Đức Giêsu và nói : “Lạy Chúa, xin tránh xa con, vì con là kẻ tội lỗi !” Quả vậy, thấy mẻ cá vừa bắt được, ông Si-môn và tất cả những người có mặt ở đó với ông đều kinh ngạc. Cả hai người con ông Dê-bê-đê, là Gia-cô-bê và Gio-an, bạn chài với ông Si-môn, cũng kinh ngạc như vậy. Bấy giờ Đức Giêsu bảo ông Si-môn : “Đừng sợ, từ nay anh sẽ là người thu phục người ta.” Thế là họ đưa thuyền vào bờ, rồi bỏ hết mọi sự mà theo Người.

Năm 2022

Lễ 5g00: Lm Gioan B. Lê Hoàng Huynh

Lễ 6g15: Lm Phanxicô X. Đào Trung Hiệu

Lễ 16g00: Lm Vinhsơn Nguyễn Phước Thiện

Lễ 17g30: Lm Phê-rô Lâm Phước Hùng

Lễ 19g00: Lm Gioan Nguyễn Thiên Minh

Năm 2019

Lễ 6g15: Lm Giuse Lưu Công Chỉnh

Lễ 7g30: Lm Phêrô Lâm Phước Hùng

Lễ 16g00: Lm Phêrô Lâm Phước Hùng

Lễ 17g30: Lm Phanxicô X. Đào Trung Hiệu

Lễ 19g00: Lm Giuse Phạm Quốc Văn

Năm 2016

Lễ 17g30 thứ Bảy: Lm Phanxicô Đào Trung Hiệu

Lễ 7g30: Lm Giuse Lưu Công Chỉnh

Lễ 17g30: Lm Gioan Nguyễn Thiên Minh

Năm 2010

Lễ 5giờ : Lm Phanxicô Đào Trung Hiệu

Lễ 6g15: Lm Giuse Phạm Quốc Văn

Lễ 17g30 : Lm Đaminh Nguyễn Đức Bình

Lễ 19 giờ : Lm Phêrô Đinh Quang Mạnh HùngNghe trên YouTube

 

Trả lời