Ngày 02.02.2022: Sống tâm tình biết ơn

 

Tin Mừng theo thánh Mác-cô: Mc 6,1-6

Khi ấy, Chúa Giêsu trở về quê nhà và các môn đệ cùng theo Người.

Ðến ngày Sabát, Người vào giảng trong hội đường, và nhiều thính giả sủng sốt về giáo lý của Người, nên nói rằng: “Bởi đâu ông nầy được như vậy? Sao ông được khôn ngoan như vậy? Bởi đâu tay Người làm được những sự lạ thể ấy? Ông nầy chẳng phải bác thợ mộc con bà Maria, anh em với Giacôbê, Giuse, Giuđa và Simon sao? Chị em ông không ở với chúng ta đây sao?”

Và họ vấp phạm vì Người.

Chúa Giêsu liền bảo họ: “Không một tiên tri nào mà không bị kinh bỉ ở quê hương, gia đình họ hàng mình”.

Ở đó Người không làm phép lạ nào được, ngoại trừ đặt tay chữa vài bệnh nhân, và Người ngạc nhiên vì họ cứng lòng tin.

Người đi rảo qua các làng chung quanh mà giảng dạy.

SỐNG TÂM TÌNH BIẾT ƠN

Những người đồng thời với Chúa Giêsu đã ngạc nhiên về những lời Người giảng, sửng sốt về những việc Người làm. Có những ngạc nhiên dẫn đến thán phục và mộ mến, nhưng cũng có những ngạc nhiên chỉ gây tò mò và xúc phạm. Bình tâm, chúng ta sẽ nhận ra rằng, Thiên Chúa đã và đang thực hiện rất nhiều điều kỳ diệu trong cuộc đời chúng ta. Có bao giờ chúng ta ngạc nhiên, thán phục và tạ ơn Chúa chưa, hay chúng ta chỉ thấy rằng những ơn lành chúng ta có được là điều hiển nhiên và chúng ta sống vô ơn với Chúa.

Xin cho chúng ta biết nhận ra những ơn lành Chúa ban và luôn sống tâm tình tin tưởng và tri ân Chúa.