Ngày 30.01.2022: Nhận ra quyền năng của Chúa

 

Tin Mừng theo thánh Luca: Lc 4, 21-30

Khi ấy, Chúa Giêsu bắt đầu nói trong hội đường rằng: “Hôm nay ứng nghiệm đoạn Kinh Thánh mà tai các ngươi vừa nghe”. Mọi người đều làm chứng cho Người và thán phục Người về những lời từ miệng Người thốt ra, và họ nói: “Người này không phải là con ông Giuse sao?”

Và Người nói với họ: “Hẳn các ngươi sắp nói cho Ta nghe câu ngạn ngữ này: ‘Hỡi thầy thuốc, hãy chữa lấy chính mình!’ Ðiều chúng tôi nghe xảy ra ở Capharnaum, ông hãy làm như vậy tại quê hương ông'”. Người nói tiếp: “Quả thật, Ta bảo các ngươi, không một tiên tri nào được đón tiếp tại quê hương mình. Ta bảo thật với các ngươi, đã có nhiều bà goá trong Israel thời Elia, khi trời bị đóng lại trong ba năm sáu tháng, khi nạn đói lớn xảy ra khắp trong xứ; dầu vậy, Elia không được sai đến cùng một người nào trong các bà đó, nhưng được sai đến bà goá tại Sarepta thuộc xứ Siđon. Cũng có nhiều người phong cùi trong Israel thời tiên tri Elisêô, thế mà không người nào trong họ được lành sạch cả, ngoại trừ Naaman, người Syria”.

Khi nghe đến đó, mọi người trong hội đường đều đầy căm phẫn, họ chỗi dậy và trục xuất Người ra khỏi thành. Họ dẫn Người lên triền núi, nơi xây cất thành trì của họ, để xô Người xuống vực thẳm. Nhưng Người rẽ qua giữa họ mà đi.

NHẬN RA QUYỀN NĂNG CỦA CHÚA

Người Việt ta có câu ngạn ngữ: “Gần chùa gọi bụt bằng anh”. Câu ngạn ngữ này nếu áp dụng cho những người đồng thời với Chúa Giêsu thì cũng thật xác đáng. Những người gần gũi cùng quê hương xứ sở với Chúa, nhưng lại không nhận ra Chúa là Đấng Thiên Sai, họ chỉ thấy Người là con bác thợ mộc tầm thường và đã vấp phạm vì Người.

Xin Chúa canh tân mối tương quan của mỗi người chúng ta với Chúa, để chúng ta luôn nhận ra quyền năng của Người thể hiện trong cuộc đời chúng ta, tuyên xưng Người là Chúa của mình và đừng bao giờ vấp phạm về Người.