Ngày 16.01.2022: “Hễ người bảo gì, thì phải làm theo”

 

Tin Mừng theo thánh Gioan: Ga 2, 1-12

Khi ấy, có tiệc cưới tại Cana xứ Galilêa. Và có mẹ của Chúa Giêsu ở đó. Chúa Giêsu và các môn đệ Người cũng được mời dự tiệc cưới. Và bỗng thiếu rượu, mẹ Chúa Giêsu nói với Người: “Họ hết rượu rồi”. Chúa Giêsu nói với mẹ: “Hỡi bà, Con với bà có can chi đâu, giờ Con chưa đến”. Mẹ Người nói với những người giúp việc: “Hễ Người bảo gì, thì phải làm theo”.

Ở đó có sáu chum đá, dùng vào việc thanh tẩy của người Do-thái, mỗi chum đựng được hai hoặc ba thùng nước. Chúa Giêsu bảo họ: “Hãy đổ nước đầy các chum”. Họ đổ đầy tới miệng. Và Chúa Giêsu bảo họ: “Bây giờ hãy múc đem cho người quản tiệc!” Và họ đã đem đi. Khi người quản tiệc nếm thử nước đã hoá thành rượu, ông không biết tự đâu ra, nhưng những người giúp việc đã múc nước thì biết, ông mới gọi tân lang mà nói: “Ai cũng đem rượu ngon ra trước, khi khách ngà ngà thì mới đem rượu xoàng hơn. Còn ông, ông lại giữ rượu ngon tới giờ này”.

Chúa Giêsu đã làm phép lạ đầu tiên này tại Cana xứ Galilêa, và đã tỏ vinh quang Người và các môn đệ Người tin Người.

“HỄ NGƯỜI BẢO GÌ, THÌ PHẢI LÀM THEO”

Tin mừng hôm nay thuật lại cho chúng ta dấu lạ đầu tiên Đức Giêsu thực hiện khi Người khởi đầu sứ mạng loan báo Tin mừng. Trong dấu lạ này, chúng ta thấp thoáng thấy sự can thiệp của Đức Maria, thân mẫu Chúa Giêsu. Hình ảnh và việc làm của Mẹ là bài học quý báu cho chúng ta trong đời sống đức tin. Mẹ dạy chúng ta biết quan tâm đến người khác: “Con ơi, họ hết rượu rồi”; Mẹ dạy chúng ta biết tuyệt đối lắng nghe và thực hành lời Chúa dạy:  “Hễ Người bảo gì, thì phải làm theo”.

Một khi biết quan tâm đến nhu cầu tha nhân, chuyên chăm lắng nghe và thực hành lời Chúa, chúng ta sẽ thấy dấu lạ diễn ra ngay trước mắt mình. Lạy Chúa Giêsu, con tín thác nơi Chúa.