Ngày 15.01.2022: Ca khen lòng thương xót của Thiên Chúa

Tin Mừng theo thánh Mác-cô: Mc 2:13–17

Ðức Giêsu lại đi ra bờ biển hồ. Toàn thể dân chúng đến với Người, và Người dạy dỗ họ.  Ði ngang qua trạm thu thuế, Người thấy ông Lêvi là con ông Anphê, đang ngồi ở đó. Người bảo ông: “Anh hãy theo tôi!” Ông đứng dậy đi theo Người.

Người đến dùng bữa tại nhà ông. Nhiều người thu thuế và người tội lỗi cùng ăn với Ðức Giêsu và các môn đệ, vì họ đông đảo và đã đi theo Người. Những kinh sư thuộc nhóm Pharisêu thấy Người ăn uống với những kẻ tội lỗi và người thu thuế, thì nói với các môn đệ Người: “Sao! Ông ấy ăn uống với bọn thu thuế và quân tội lỗi!” Nghe thấy thế, Ðức Giêsu nói với họ: “Người khoẻ mạnh không cần thầy thuốc, người đau ốm mới cần. Tôi không đến để kêu gọi người công chính, mà để kêu gọi người tội lỗi”.

CA KHEN LÒNG THƯƠNG XÓT CỦA THIÊN CHÚA

Tin mừng hôm nay là một khúc nhạc vui ca khen lòng thương xót của Thiên Chúa. Lòng thương xót đó cúi xuống thật sâu để đụng chạm đến sự khốn cùng của phận người tội lỗi. Dẫu biết ông Lêvi là người thu thuế, là kẻ tội lỗi trong ánh mắt của người Dothái, nhưng Chúa không khinh chê ông, Chúa đã mời gọi ông theo Chúa, Chúa đã chọn ông làm môn đệ của Ngài.

Rồi Chúa còn ngồi dùng bữa với nhiều người thu thuế và kẻ tội lỗi khác nữa. Việc làm này trở nên chướng tai gai mắt đối với các thầy tư tế và đối với các kinh sư. Chúa đã dạy những người được xem là giới tinh hoa, là những người đạo đức trong Dân Chúa rằng:  “Tôi không đến để kêu gọi người công chính, mà để kêu gọi người tội lỗi“. Tạ ơn Chúa vì Chúa đã gọi và chọn chúng ta là những kẻ tội lỗi, xin cho chúng ta biết đáp trả tình thương của Chúa.