Nghe giảng Chúa nhật 02 C (2010 – 2022)

 

Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo thánh Gioan (Ga 2,1-11)

Nghe giảng Chúa nhật 02 C (2010 - 2022)Ngày thứ ba, có tiệc cưới tại Cana miền Ga-li-lê. Trong tiệc cưới có thân mẫu Đức Giêsu. Đức Giêsu và các môn đệ cũng được mời tham dự. Khi thấy thiếu rượu, thân mẫu Đức Giêsu nói với Người : “Họ hết rượu rồi.” Đức Giêsu đáp : “Thưa bà, chuyện đó can gì đến bà và tôi ? Giờ của tôi chưa đến.” Thân mẫu Người nói với gia nhân : “Người bảo gì, các anh cứ việc làm theo.”

Ở đó có đặt sáu chum đá dùng vào việc thanh tẩy theo thói tục người Do-thái, mỗi chum chứa được khoảng tám mươi hoặc một trăm hai mươi lít nước. Đức Giêsu bảo họ : “Các anh đổ đầy nước vào chum đi !” Và họ đổ đầy tới miệng. Rồi Người nói với họ : “Bây giờ các anh múc và đem cho ông quản tiệc.” Họ liền đem cho ông.

Khi người quản tiệc nếm thử nước đã hoá thành rượu (mà không biết rượu từ đâu ra, còn gia nhân đã múc nước thì biết), ông mới gọi tân lang lại và nói : “Ai ai cũng thết rượu ngon trước, và khi khách đã ngà ngà mới đãi rượu xoàng hơn. Còn anh, anh lại giữ rượu ngon mãi cho đến bây giờ.”

Đức Giêsu đã làm dấu lạ đầu tiên này tại Cana miền Ga-li-lê và bày tỏ vinh quang của Người. Các môn đệ đã tin vào Người.

Năm 2022

Lễ 15g00 thứ Bảy: Lm Giuse Tôn Khánh Duy

Lễ 6g15: Lm Vinhsơn Nguyễn Phước Thiện

Lễ 17g30: Lm Giuse Đỗ Tuấn Linh

Lễ 19g30: Lm Phanxicô X. Đào Trung Hiệu

Năm 2019

Lễ 5g00: Lm Phanxicô X. Nguyễn Văn Nhứt

Lễ 6g15: Lm Tôma Aq. Nguyễn Trường Tam

Lễ 7g30: Lm Giuse Lê Hoàng Thụy

Lễ 16g00: Lm Phanxicô Đào Trung Hiệu

Lễ 19g00: Lm Phêrô Lâm Phước Hùng

Năm 2016

Lễ 17g30 thứ Bảy: Lm Giuse Trần Văn Việt

Lễ 5g00: Lm Biển Đức Vương Thuật

Lễ 7g30: Lm Tôma Nguyễn Trường Tam

Lễ 16g00: Lm Giuse Phạm Quốc Văn

Lễ 17g30: Lm Giuse Đỗ Tuấn Linh

Lễ 19g00: Lm Phanxicô Đào Trung Hiệu

Năm 2013

Lễ 17g30 thứ bảy : Lm Micae Nguyễn Văn Bắc (Sinh nhật Sinh viên NB)

Lễ 5 giờ : Ignatio Nguyễn Ngọc Rao

Lễ 6g15 : Lm Giuse Phạm Quốc Văn

Lễ 17g30 : Lm Micae Nguyễn Văn Bắc

Lễ 19 giờ : Lm Vinhsơn Phạm Đình Chiến

Năm 2010

Lễ 17g30 thứ bảy : Lm Giuse Hoàng Huy Cường

Lễ 5 giờ : Lm Ignatio Nguyễn Ngọc Rao

Lễ 6g15 : Lm Giuse Đinh Trọng Chính

Lễ 17g30 : Lm Đaminh Trần Bình Tiên

Lễ 19 giờ : Lm Phanxicô Đào Trung HiệuNghe trên Youtube

 

 

 

 

 

 

 

Trả lời