Ngày 12.01.2022: Sống ý nghĩa

 

Tin Mừng theo thánh Mác-cô: Mc 1:29–39

Vừa ra khỏi hội đường Caphácnaum, Ðức Giêsu đi đến nhà hai ông Simon và Anrê. Có ông Giacôbê và ông Gioan cùng đi theo. Lúc đó, bà mẹ vợ ông Simon đang lên cơn sốt, nằm trên giường. Lập tức họ nói cho Người biết tình trạng của bà. Người lại gần, cầm lấy tay bà mà đỡ dậy; cơn sốt dứt ngay và bà phục vụ các ngài.

Chiều đến, khi mặt trời đã lặn, người ta đem mọi kẻ ốm đau và những ai bị quỷ ám đến cho Người. Cả thành xúm lại trước cửa. Ðức Giêsu chữa nhiều kẻ ốm đau mắc đủ thứ bệnh tật, và trừ nhiều quỷ, nhưng không cho quỷ nói, vì chúng biết Người là ai.

Sáng sớm, lúc trời còn tối mịt, Người đã dậy, đi ra một nơi hoang vắng và cầu nguyện ở đó. Ông Simon và các bạn kéo nhau đi tìm.  Khi gặp Người, các ông thưa: “Mọi người đang tìm Thầy đấy!” Người bảo các ông: “Chúng ta hãy đi nơi khác, đến các làng xã chung quanh, để Thầy còn rao giảng ở đó nữa, vì Thầy ra đi cốt để làm việc đó.” Rồi Người đi khắp miền Galilê, rao giảng trong các hội đường của họ, và trừ quỷ.

SỐNG Ý NGHĨA

Trích đoạn Tin mừng hôm nay thuật lại cho chúng ta một ngày sống “kiểu mẫu” của Chúa Giêsu.

Ngay từ sớm tinh sương Đức Giêsu đã thức dậy đi vào nơi hoang vắng để cầu nguyện với Chúa Cha; rồi Ngài đến nhà hai ông Simon và Anrê chữa lành cho nhạc mẫu của ông Simon; sau đó Ngài chữa nhiều kẻ ốm đau mắc đủ thứ bệnh tật, trừ nhiều quỷ…; rồi Ngài đi khắp miền Galilê để công bố Tin mừng của Thiên Chúa.

Quả thật, Con Thiên Chúa đến trần gian mang thân phận con người, để đồng hành, để chia sẻ, để mặc khải cho chúng ta về Chúa Cha và Vương quốc của Người; đồng thời nên gương mẫu cho chúng ta về một cung cách sống. Xin cho chúng ta biết noi gương Chúa sống một cuộc đời ý nghĩa và hữu ích cho tha nhân.