Ngày 07.01.2022: “Lạy Thầy, nếu Thầy muốn…”

 

Tin Mừng theo thánh Luca: Lc 5, 12-16

Xảy ra khi Chúa Giêsu đang ở trong một thành kia, thì có một người mình đầy phong hủi, thấy Chúa Giêsu, liền sấp mặt xuống đất, van xin Ngài rằng: “Lạy Thầy, nếu Thầy muốn, Thầy có thể cho tôi được sạch”. Người giơ tay chạm đến người ấy và nói: “Ta muốn, hãy nên trơn sạch”. Lập tức, người ấy khỏi phong hủi.

Người ra lệnh cho người ấy không được nói với ai, nhưng: “Hãy đi trình diện với tư tế, và hãy dâng lễ vật như luật Môsê đã dạy, để làm chứng cho người ta biết ngươi được sạch”. Nhưng tiếng đồn về Người cứ lan rộng, và dân chúng đông đảo kéo nhau đến để nghe Người và được chữa lành bệnh tật. Còn Người, thì lánh vào nơi hoang vắng và cầu nguyện.

“LẠY THẦY, NẾU THẦY MUỐN…”

Lời cầu khẩn của người mắc bệnh phong hủi hôm nay dạy cho chúng ta một bài học rất hay về cung cách cầu nguyện. Ra như từ trước tới giờ, chúng ta chỉ cầu nguyện bằng cách xin Chúa điều này điều kia, bắt Chúa thực hiện cho ta điều ta muốn chứ không phải chúng ta cầu nguyện để Chúa uốn nắn lòng dạ chúng ta, hầu chúng ta thực hành điều Chúa muốn. Đã thế, nhiều khi chúng ta còn kêu trách Chúa, có kẻ còn bỏ Chúa, vì Chúa không đáp ứng điều ta cầu xin.

Đừng quên rằng, Thiên Chúa là Đấng nhân ái, Người ban cho ta những điều vĩ đại vượt xa cả những điều chúng ra dám cầu xin hay nghĩ tới. Nhưng trước hết, chúng ta cần nhận ra đâu là thánh ý Người, để chúng ra thực hiện trong cuộc sống. Hãy học người phong hủi khi cầu nguyện: “Lạy Thầy, nếu Thầy muốn…”