Ngày 30.12.2021: Gặp Chúa bằng cách loan truyền Ngài

 

Tin mừng theo Thánh Luca: Lc 2, 36-40

Khi ấy, có bà tiên tri Anna, con ông Phanuel, thuộc chi họ Asê, đã cao niên. Mãn thời trinh nữ, bà đã sống với chồng được bảy năm. Rồi thủ tiết cho đến nay đã tám mươi tư tuổi. Bà không rời khỏi đền thờ, đêm ngày ăn chay cầu nguyện phụng sự Chúa. Chính giờ ấy, bà cũng đến, bà liền chúc tụng Chúa, và nói về trẻ Giêsu cho tất cả những người đang trông chờ ơn cứu chuộc Israel.

Khi hai ông bà hoàn tất mọi điều theo luật Chúa, thì trở lại xứ Galilêa, về thành mình là Nadarét. Và con trẻ lớn lên, thêm mạnh mẽ, đầy khôn ngoan, và ơn nghĩa Thiên Chúa ở cùng Người.

GẶP CHÚA BẰNG CÁCH LOAN TRUYỀN NGÀI

Bà Anna là tiêu biểu cho những người sẵn sàng đón nhận ơn cứu độ. Bà được Tin mừng giới thiệu là: không rời khỏi đền thờ, đêm ngày ăn chay cầu nguyện và phụng sự Chúa. Có thể nói, bà đã sống gắn kết với Chúa trong mọi thời khắc, nhờ đó mà bà có thể gặp gỡ được Ơn Cứu Độ.

Bên cạnh đó, việc gặp gỡ Chúa cũng bao hàm trách nhiệm giới thiệu Người cho người khác. Đây là điều được Tin mừng nói đến, khi Đức Giêsu sai các môn đệ của Người lên đường đến với muôn dân. Như vây, trách nhiệm rao giảng Tin mừng không phải chỉ có khi Đức Giêsu về trời, mà ngay từ đầu, lúc Tin Mừng đã đến trần gian.